Kontraktsdatabas KDB - Arkiv

Förändringar i och med införande av RD2018

Vid bytet av ekonomisystem till RD2018 så har vi avslutat avtalet med CGI för uppdatering och redigering i kontraktsdatabasen EKO.

Från 1 januari 2018 kan endast KDB användas för sökning/visning.
 

Nya ansökningar/avtal/kontrakt/beslut ska diarieföras i vårt diarium W3D3.