Kontraktsdatabas KDB i arkivlösning

 

Vid bytet av ekonomisystem till RD2018 så avslutas avtalet med CGI för  kontraktsdatabasen ( EKO).

KDB stänger onsdag 12 december 2018 och informationen finns tillgänglig i e-arkivet. Länk till e-arkiv: https://arkiv.uu.se

Inloggning:

Användare med tillgång till projektmodulen i Raindance har fått tillgång till e-arkivet. För att lägga till användaren i e-arkivet maila ekonomisupport@uadm.uu.se.

Efter inloggning, klicka på KDB.

 

Det finns fyra sökningar i e-arkivet:

  • Kontrakt – visar en lista över kontrakt.
  • Delkontrakt - visar en lista över kontrakt, här finns sökning på projektkod.
  • Händelser (attgöra-lista) – visar en lista över händelser.
  • Rekvisitioner – visar en listan över rekvisitioner tillhörande ett kontrakt

Klicka på en sökning för att göra urval. Urval görs genom att skriva in ett begrepp eller del av begrepp och klicka på Sök eller Enter.

Från alla sökningar kommer man vidare till en översikt av kontraktsinformationen tillsammans med inskannade dokument genom att klicka på löpnumret.

Resultatet visas default på skärmen men kan föras över till Excel och olika typer av filer, klicka på Resultat för att se alternativ: