PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kontraktsdatabas KDB

Förändringar iom införande av RD2018

Iom att vi byter ekonomisystem till RD2018 så har vi avslutat avtalet med CGI för uppdatering och redigering i kontraktsdatabasen EKO. Vid bytet av ekonomisystem så kommer det innehålla en projektmodul som vi i samråd med referensgruppen anser kan ersätta KDB.

Från 1 januari 2018 kan endast KDB användas för sökning/visning.
Ingen ny registrering ska ske i applikationen från år 2018.

Nya ansökningar/avtal/kontrakt/beslut ska diarieföras i vårt diarium W3D3 som grundregel.

___________________________________________________________

Kontraktsdatabasen är ett system som underlättar administrationen av kontraktshantering för främst extern forskningsfinansiering gällande bidrag, uppdrag samt utbildningsuppdrag. Den ger en överblick över alla inkommande medel över flera år vilken gör den till ett planeringsverktyg på olika verksamhetsnivåer. I budgetarbetet överförs information till planeringsverktyget UUplus. Det överförs även information kontinuerligt till GLIS - Uppsala universitets ledningsinformationssystem. Den bidrar till att tillgodose de externa finansiärernas ökade krav på återrapportering o dyl. Införandet av en kontraktsdatabas innebar samordning av kontraktshanteringen på hela universitetet.
Att samtliga kontrakt/avtal/beslut vid Uppsala universitet handläggs på ett enhetligt sätt genererar en kvalitetssäkring.

KDB används fullt ut i verksamheten fr o m januari 2010.

Applikationen heter EKO och utvecklas i samarbete med leverantören CGI samt Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola och Örebro universitet.
På Uppsala universitet finns ett användarforum vars synpunkter beaktas och förs fram till ett funktionsråd där Uppsala universitet har en representant med. I funktionsrådet sitter även representanter från Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Örebro universitet och CGI. Funktionsrådet arbetar fram ett beslutsunderlag årligen till en styrgrupp som beslutar vad kommande releaser av EKO ska innehålla.

Vi som arbetar med KDB är:
Suzanne Borén-Andersson, Anders Westin och Ina Peña Zagal