Information om funktion för granskning och attestering

Informationsblad om Raindance 2018.

I Raindance finns funktionerna ekonomi, granskning, attestering och uppföljning. I nedanstående information beskrivs vad det innebär att ha funktionen granskning respektive attestering samt hur man får tillgång till portalen.

Granskning

 

Information granskning
(svensk)

Information granskning – puliceras senare
(engelsk)

Lathund för kontrollattest (svensk)                        

Lathund för kontrollattest (engelsk) –publiceras senare

 

 

Attestering

 

Information attestering
(svensk)

Information attestering – publiceras senare

(engelsk)

Lathund för beslutsattest
(svensk)  

Lathund för beslutattest – publiceras senare

(engelsk)

Filmer för Raindance 2018

Här nedan finns korta instruktionsfilmer för funktioner i Raindance.