PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Institutionsgranskare

Org.enhet

Granskningsansvarig 

RD-sign

100-127

Katarina Lievonen

KLV

130-175

Gunilla Knutson

GKJ

200-235

Birgitta Magnusson

BMN

251-262

Peter Persson

PEP

263

Margareta Uvhagen

UVM

265

Peter Persson

PEP

400-453

Patrik Armuand

PAJ

459-499

Daniel Johansson

DJO

510-551

Shila Kermani

SKE

600

Katarina Lievonen

KLV

710-749

Peter Persson

PEP

751

Birgitta Magnusson

BMN

752-790

Patrik Armuand

PAJ

800-809

Birgitta Magnusson

BMN

810

Margareta Uvhagen

UVM

832

Patrik Armuand

PAJ

860

Birgitta Magnusson

BMN

901-911

Gunilla Knutson

GKJ