PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tjänstebilar vid universitetet

 

Förordning om tjänstebilar

För statliga myndigheter finns en förordning med miljö- och trafiksäkerhetskrav för bilar och bilresor. Förordningen innehåller bestämmelser som rör utsläpp, alkolås, antisladdsystem och krockskydd vid inköp, leasing och användning av personbilar och lätta lastbilar.

Riktlinjer för inköp, leasing och användning av tjänstebilar

Ska institutionen, avdelningen eller intendenturen införskaffa ett tjänstefordon? Vid universitetet finns riktlinjer som förutom inköp och leasing också reglerar användning av tjänstebilar, t.ex. frågor som rör körjournal, parkering, försäkring och årlig rapportering av bränsleförbrukning. I riktlinjerna finns stöd att få gällande vilken typ av fordon som får inhandlas.