PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Miljöanpassade tjänsteresor

Under 2015 var universitetet representerat i fler än 110 länder. Universitetets personal reste en sträcka motsvarande ca 1700 varv runt jorden. Detta medförde koldioxidutsläpp på cirka 7000 ton, eller cirka 1 ton per anställd. Mer frekvent användning av elektroniska mötesverktyg och aktiva val av miljövänligare transportmedel kan minska miljöpåverkan från tjänsteresor.

Riktlinjer tjänsteresor

Universitetets Riktlinjer för tjänsteresor och möten fastställer de regler som gäller inom området. Undantag från riktlinjerna ska godkännas av närmaste chef. Ta hjälp av flödesschemat när du väljer ditt ressätt. 

  • Ställ frågan, måste jag resa? Utnyttja telefon, webb eller videokonferens.
  • Resa 50 mil eller kortare? Välj tåget.
  • Flyg? Välj avgångar utan mellanlandningar.
  • Hyrbil? Välj mellanstor miljöbil.
  • Taxi? Välj miljötaxi
  • Egen bil? Samåk med kollegor. Kontrollera lufttrycket i däcken. Använd motorvärmare på vintern. Kör lugnt och håll hastighetsbegränsningarna.
  • Lokala resor? Välj buss, cykel eller promenera.

Universitetets reseinformation

Här finns mer information om universitetets tjänsteresor, vilken resebyrå som ska användas etc.

Reseplanerare i Uppsala

För resor inom och runt Uppsala finns en reseplanerare för kollektivtrafik som kan vara behjälplig vid planering av lokala resor.

Tjänstebilar

För nyinköp och leasing av tjänstebilar finns särskilda krav gällande krocktest, antisladdsystem, miljöbil etc.