PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Energieffektivt universitet

Användning av el och värme påverkar miljö och klimat, och kostar pengar. Genom smarta val och nya vanor kan alla bidra till att minska miljö- och klimatpåverkan från universitetets verksamhet, och samtidigt spara pengar.

Energismart kontor

  • Släck belysningen när du lämnar rummet mer än 2-3 minuter
  • Släck dessutom skärm, högtalare och belysning när du går på fikarast, lunch eller möte
  • Stäng av hela kontoret när du går hem för dagen: dator, skärm, högtalare, belysning
  • Lämna inte mobilladdare etc. i uttag när de inte används
  • Aktiverka energisparläge på dator och skärm (=svart). Skärmsläckare (bilder som rör sig på skärmen) sparar ingen energi. 
  • Välj dubbelsidig utskrift och kopiering.
  • Är arbetsplatsen för varm, kall, dragig eller instängd. Kontakta chef eller intendent. Undvik egna lösningar (ständigt öppet fönster eller extra el-element).

Energismart labb

  • Drag ner luckan på dragskåpet helt när det inte används.
  • Frosta av alla frysar regelbundet. Ett tjockt islager dubblerar energianvändningen.

Mer information och tips finns i broschyren Stoppa Onödan