Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö

Vid Enheten för Miljö och Fysisk Arbetsmiljö (EMFA) arbetar miljöchef och miljösamordnare vilka ansvarar för det samlade miljöarbetet vid universitetet. 

Miljöchef och miljösamordnare ansvarar för att driva på miljöarbetet vid universitetet och utgör stöd och rådgivning till universitetsledning och verksamheten i miljörelaterade frågor.

För generella frågor om miljöarbetet använd följande e-postadress miljo@uadm.uu.se

 

Miljöchef - Karolina Kjellberg

Miljösamordnare - Peter Hagelin