Avfallshantering vid universitetet

VISSTE DU?

Visste du att biogas från 367 bananskal tar dig på en busstur mellan Uppsala centrum till Sävja? Att källsortera gör skillnad!

Källa: Uppsala vatten

Riktlinjer för avfallshantering

Vid Uppsala universitet finns Riktlinjer för avfallshantering som beskriver vilka tjugotal fraktioner som avfall ska sorteras i. Riktlinjerna är fastställda av rektor på central nivå och ska vara implementerade i lokala riktlinjer på respektive campusområde och institution/motsvarande.

Förtydligande avfallsrutiner

Vilka krav som finns på institution, intendentur, lokalvård, fastighetsägare samt vem som ansvar för olika delar i avfallshanteringen finns beskrivet i ett separat förtydligande.

Inköp av källsorteringsmöbler

Institutionen/avdelningen är själva ansvariga för att köpa in källsorteringsmöbler. Universitetet har ingen egen upphandlad leverantör utan utgår ifrån statligt ramavtal. Här finner du listan med leverantörer. Har du frågor om hur du avropar eller andra frågor om inköp eller upphandling kontakta enheten för upphandling och inköp.

Farligt avfall

För avfall som lagstiftningen klassar som farligt avfall, t.ex. kemikalieavfall och elektronikavfall, finns speciella instruktioner hur hanteringen ska gå till.