PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tjänstecyklar vid universitetet

  

Universitetet har ett flertal tjänstecyklar som kan nyttjas av anställda. Vissa institutioner har egna lånecyklar. Utöver detta finns på följande campus cyklar till utlåning.

  • Blåsenhus: nio cyklar, varav två elcyklar. Bokning och nyckeluthämtning i receptionen. Mer info om Blåsenhus tjänstecyklar.
  • BMC: fyra cyklar, varav två elcyklar. Bokning och nyckeluthämtning i receptionen.
  • EBC: två cyklar, en el och en ”vanlig” utrustade med cykelkorg, hjälm och väst. Bokning i postrummet. Uthämtning av nyckel hos Teknisk service. Cykelverktyg finns att låna.
  • Ekonomikum: två elcyklar. Cyklarna bokas i TimeEdit. Nyckel och hjälm hämtas i receptionen. 
  • Engelska parken: två cyklar, en av dessa är elcykel. Bokas genom TimeEdit. 
  • Segerstedthuset: fyra cyklar. Bokas genom Outlook. Mer info om Segerstedthusets cyklar.
  • Polacksbacken: fyra cyklar, varav två elcyklar. Bokas i TimeEdit via utrustningsbokning. Se bokningar från nu och 8 h framåt här. Information om hur man lånar cyklarna, bruksanvisning med mera finns här.
  • Campus Gotland: två cyklar, en av dessa är elcykel. Bokas genom receptionen på Campus Gotland. Anknytning:8200

Använd cykelhjälm och reflexer när du cyklar!

Känner du till cyklar till allmän utlåning som borde finnas på listan? Kontakta miljösamordnaren via e-postadress miljo@uadm.uu.se

För inköp av tjänstecyklar finns inga centrala medel utan inköp sker inom ramen för ordinarie budget vid respektive campus.