Tjänstecyklar vid universitetet

  

Universitetet har ett flertal tjänstecyklar som kan nyttjas av anställda. Vissa institutioner har egna lånecyklar. Utöver detta finns på följande campus cyklar till utlåning.

  • Blåsenhus: nio cyklar, varav två elcyklar. Bokning och nyckeluthämtning i receptionen. Mer info om Blåsenhus tjänstecyklar.
  • BMC: fyra cyklar, varav två elcyklar. Bokning och nyckeluthämtning i receptionen.
  • EBC: två cyklar, en el och en ”vanlig” utrustade med cykelkorg, hjälm och väst. Bokning i postrummet. Uthämtning av nyckel hos Teknisk service. Cykelverktyg finns att låna.
  • Ekonomikum: två elcyklar. Cyklarna bokas i TimeEdit. Nyckel och hjälm hämtas i receptionen. 
  • Engelska parken: två cyklar, en av dessa är elcykel. Bokas genom TimeEdit. 
  • Segerstedthuset: fyra cyklar. Bokas genom Outlook. Mer info om Segerstedthusets cyklar.
  • Polacksbacken: fyra cyklar, varav två elcyklar. Bokas i TimeEdit via utrustningsbokning. Se bokningar från nu och 8 h framåt här. Information om hur man lånar cyklarna, bruksanvisning med mera finns här.
  • Campus Gotland: två cyklar, en av dessa är elcykel. Bokas genom receptionen på Campus Gotland. Anknytning:8200

Använd cykelhjälm och reflexer när du cyklar!

Känner du till cyklar till allmän utlåning som borde finnas på listan? Kontakta miljösamordnaren via e-postadress miljo@uadm.uu.se

För inköp av tjänstecyklar finns inga centrala medel utan inköp sker inom ramen för ordinarie budget vid respektive campus.