PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tjänstecyklar vid universitetet

  

Universitetet har ett flertal tjänstecyklar som kan nyttjas av anställda. Vissa institutioner har egna lånecyklar. Utöver detta finns på följande campus cyklar till utlåning.

  • Blåsenhus: Nio cyklar varav två elcyklar. Bokning och nyckeluthämtning i receptionen. Mer info om Blåsenhus tjänstecyklar.
  • BMC: två cyklar. Bokning och nyckeluthämtning i receptionen.
  • EBC: Två cyklar, en el och en ”vanlig” utrustade med cykelkorg, hjälm och väst. Bokning i postrummet. Uthämtning av nyckel hos Teknisk service. Cykelverktyg finns att låna.
  • Ekonomikum, biblioteket: en cykel. Kontakta biblioteket för mer information.
  • Engelska parken: två cyklar, en av dessa är elcykel. Bokas genom Time Edit. 
  • Segerstedthuset: fyra cyklar. Bokas genom Outlook. Mer info om Segerstedthusets cyklar.
  • Ångströmlab: två cyklar och hjälmar. Bokas genom receptionen på Ångström. https://mp.uu.se/c/perm/link?p=40708499
  • Campus Gotland: två cyklar, en av dessa är elcykel. Bokas genom receptionen på Campus Gotland. Anknytning:8200

Använd cykelhjälm och reflexer när du cyklar!

Känner du till cyklar till allmän utlåning som borde finnas på listan? Kontakta miljösamordnaren via e-postadress miljo@uadm.uu.se

För inköp av tjänstecyklar finns inga centrala medel utan inköp sker inom ramen för ordinarie budget.

Just nu finns det planer på att införskaffa elcyklar vid flera campus vid Uppsala universitet. Går ni i samma tankar? Kontakta miljösamordnaren på miljo@uadm.uu.se så kan vi samordna inköpen.