PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Oidentifierade inbetalningar

Det finns ett antal inbetalningar till universitetet som inte har någon matchande faktura eller rekvisition och där det med ledning av inbetalningsinformationen inte går att fastställa vad inbetalningen avser. Vi ber er titta igenom listan för att om möjligt kunna identifiera och bokföra inbetalningarna på rätt ställe.

Oidentifierade inbetalningar (170619)

 

Vid frågor kontakta: ekonomisupport@uadm.uu.se