PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Forskningsstöd

Avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) ger stöd till forskare och ekonomiadministratörer när det gäller budget och finansiell rapportering av externt finansierade bidragsprojekt som t ex EU:s ramprogram, NIH och Wallenberg.

Kontakta oss gärna om du har frågor om:

EU-projekt - Patrik ArmuandEllen Leijon och Margareta Uvhagen Antoni

NIH - Ellen Leijon och Margareta Uvhagen Antoni