PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Forskningsstöd – ekonomiadministration

Avdelningen för ekonomi och upphandling (AEU) ger stöd till forskare och ekonomiadministratörer när det gäller budget och finansiell rapportering av externt finansierade bidragsprojekt som t ex EU:s ramprogram, NIH och Wallenberg.

Kontakta oss gärna om du har frågor om:

EU-projekt - Patrik ArmuandEllen Leijon och Margareta Uvhagen Antoni

NIH - Ellen Leijon och Margareta Uvhagen Antoni