PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

This information is not available in English. Now showing the Swedish version.

Ekonominytt

Genom Ekonominytt informerar avdelningen för ekonomi och upphandling om nyheter och annan viktig information i ekonomiadministrativa frågor. När ett Ekonominytt publiceras aviseras det via e-post till universitetets ekonomiadministratörer.