Active Learning Classroom

Till de nya lärmiljöer som utvecklats på senare år, där hör s.k. Active Learning Classrooms (ALC). En ALC-lärosal är utformad för studentsamarbete i grupper, med runda bord och med teknisk utrustning som underlättar peer review och peer learning.

I Uppsala finns ett ALC-rum på Ångströmlaboratoriet, i rum 6K1113 - läs mer här!

 

Mer information

Lärare från Uppsala har bl.a. inspirerats av ALC-lärare från University of Minnesota, som använder ALC i stor skala. Läs mer här om de arbetssätt som utvecklas där!

Pedagogiska utvecklare vid universitetet kan ge dig stöd och hjälp genom konsultation, handledning och kurser. Hör av dig till info-elarande@uadm.uu.se