PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Information om anmälan

Denna information gäller anmälan till avdelningen för kvalitetsutvecklings aktiviteter.

Information om hur du anmäler dig:
Var vänlig klicka på länken Anmälan. Klicka på Inloggning med gemensam, (inloggning till vänster på skärmen). Fyll i ditt användarnamn och lösenord A som du har som anställd på Uppsala universitet. Observera att du måste ha en e-postadress på Uppsala universitet för att kunna ansöka och delta på kurserna.
Fyll i alla uppgifter i anmälningsformuläret. I fältet "Antal undervisningstimmar" ska det enbart stå siffror inte cirka eller dylikt. Klicka på anmäl längst ner på sidan. Du kommer att få en bekräftelse direkt på skärmen att din anmälan har mottagits. En bekräftelse kommer också till den e-postadress som du har uppgett.

Viktigt meddelande
När du söker Högskolepedagogisk grundkurs ska du i anmälningsformuläret meddela namn, telefon och e-postadress på godkännande prefekt/studierektor/chef/handledare. Kontrollera noga att du uppger rätt uppgifter.
Kursanmälningssystemet kommer automatiskt skicka en fråga via e-post till din prefekt/studierektor/chef/handledare om han/hon godkänner eller inte godkänner att du får gå kursen. Om du söker fler kurstillfällen kommer prefekten/studierektorn/chefen/handledaren få ett e-postmeddelande per kurstillfälle och svar krävs på varje e-postmeddelande.
Det är ditt ansvar att försäkra dig om att din prefekt/studierektor har godkänt din/dina ansökningar före sista ansökningsdatum.
Om vi inte har fått in godkännande från din prefekt/studierektor när ansökningstiden har gått ut kommer inte din ansökan att behandlas.

Kurspoäng
Omfattningen på våra kurser anges i regel i antal veckor heltidsarbete som kursen motsvarar. När kursen är helt slutförd ges intyg till deltagaren där detta framgår. Enligt ett tidigare beslut vid Uppsala universitet beslutar varje fakultet själv om kursen ska vara poänggivande eller om deltagarna ges nedsättning i arbetstid i stället. I vissa fall har detta delegerats till institutionerna att besluta. Vår rekommendation är att en heltidsvecka motsvarar 1,5 högskolepoäng (dvs 1 poäng enligt tidigare system).