PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Anpassad kompetensutveckling (AKU)

En form för högskolepedagogisk kompetensutveckling

Vid sidan av ordinarie kurser och kortare konsultationer erbjuder enheten för universitetspedagogik från och med 2016 en form av pedagogisk utbildning kallad Anpassad Kompetensutveckling (AKU). 

En AKU ger formell högskolepedagogisk meritering baserad på nationella riktlinjer och utformas i samarbete och dialog med institutionerna så att den passar både institutionens specifika behov och lärarnas högskolepedagogiska kompetensutveckling. 

AKU:n kan behandla olika högskolepedagogiska teman, exempelvis "blended learning", inkluderande undervisning och examination. Den genomförs lokalt på institutionen.

Om din institution är intresserad av att anordna en AKU, kontakta gärna kvalitetsutveckling@uadm.uu.se

För mer information om AKU, se filmen där Johan Wickström, biträdande enhetschef på enheten för universitetspedagogik, berättar om anpassad kompetensutveckling.