Kurser i pedagogisk utveckling

Följande kurser ges i pedagogisk utveckling. Information om samtliga kurser för anställda finns under internutbildning.

Anmälan till kurserna för hösten 2019 kommer att öppna i slutet av januari 2019.

Folder med information om avdelningen för kvalitetsutveckling.

På den svenska sidan finns alla kurser som arrangeras på svenska och på den engelska sidan finns de kurser som arrangeras på engelska.
For courses in English see the English page.

Om du klickar direkt på kursnamnet får du information om kursen.

När det står ordet Anmälan efter kursnamnet betyder det att kursen är öppen för anmälan. Se detaljerad information om anmälan.

Några av enheten för universitetspedagogiks kurser går parallellt. När du anmäler dig var vänlig och kontrollera att kursdagarna på de kurser du anmäler dig till inte krockar. Information gällande samtliga kursdagar finns i vårt kalendarium.

För att underlätta för presumtiva deltagare har enheten sammanställt en lista med frågor och svar.
 

Aktiva studenter i grupparbeten

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum hösten 2019, se kalendarium.
Sista anmälningsdag är den 15 maj 2019.

 

Aktiverande undervisningsformer

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2019, se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2018.

 

Att presentera vetenskap i ord och bild

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
 

 

Case-metodiken: Att undervisa med Case och att framställa eget Case-material

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Datum för våren 2019, se kalendarium. Första och sista dagen är heldagar och övriga dagar är förmiddagar. Kursen går på kursen svenska våren 2019. Sista anmälningsdag var den 15 november 2018.
Kursen finns på engelska och heter The Case method: Teaching with Cases and producing Case material for your teaching

 

Doktorandhandledning på djupet

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Datum för våren 2019 se kalendarium.

Välkommen till det första seminariet i serien Doktorandhandledning på djupet vt19!

Hur handleder man i grupp?
Tid: Torsdagen den 28 februari, kl. 9.00-12.00.
Plats: Campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Hus 21, plan 2 (Lokal 21:241 Orkanen)
Magnus Öberg är verksam som lektor och prefekt på Institutionen för freds- och konfliktforskning. Under ett antal år har institutionen använt sig av grupphandledning som ett led i sin strävan att befrämja utbildnings- och handledningsinsatser på forskarnivå. Magnus Öberg delar med sig av sina och institutionens erfarenheter av grupphandledning på detta seminarium.
Sista anmälningsdagen är den 18 februari

Anmälan

Examination, bedömning och återkoppling

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2019 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2018.
Kursen finns på engelska och heter Assessment, grading and feedback. Kursen ges i en blandad språkdräkt.

 

Handledning av doktorander

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor
Datum för våren och hösten 2019 se kalendarium.

Sista anmälningsdag för våren 2019 var den 15 oktober 2018.
Sista anmälningsdag till hösten 2019 är den 15 april 2019.
Kursen finns på engelska och heter Supervising PhD Students.

 


Om du söker förtur p.g.a. villkorad anställning eller docentur, var vänlig fyll i kommentarsfältet i anmälan.

Handledning av studenter

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Datum för våren och hösten 2019 se kalendarium.

Sista anmälningsdag till våren 2019 var den 15 oktober 2018.
Sista anmälningsdag till hösten 2019 är den 15 april 2019.
Kursen finns på engelska och heter Supervising Students for Degree projects.

 

Högskolepedagogisk grundkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 5 veckor
Datum för hösten våren och hösten 2019 se kalendarium.
 

Våren och hösten 2019 har tre kurstillfällen. Du kan anmäla dig till ett eller flera kurstillfällen. För att anmäla dig scrolla på datumlisten i anmälningsformuläret (bredvid kurstillfället). Se rubriken information om anmälan för ytterligare information.
Sista anmälningsdag till våren 2019 var den 15 oktober.
Sista anmälningsdag till hösten 2019 är den 15 april.

Kursen finns på engelska och heter Academic Teacher Training Course.

 

Högskolepedagogisk grundkurs, distans

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 5 veckor
Kursen hösten 2019 startar den 15 november.
Datum för hösten 2019 se kalendarium.
Sista anmälningsdag till hösten 2019 är den 15 april.


 

Mentorsutbildning

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka

 

Pedagogiskt ledarskap

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Kursen hösten 2019 se kaledarium.

Sista anmälningsdag till hösten 2019 är den 15 april.

 

Projektkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor
Kursen hösten 2019 startar den 30 augusti 2019. Övriga kursdatum bestäms tillsammans med deltagarna.
Sista anmälningsdag är den 15 maj 2019.

Projektmedel för pedagogisk utveckling (PUMA).
Pedagogiskt utvecklingprojekt med IT.

 

Utbildning för hållbar utveckling
Arrangör: Enheten för universitetspedagogik. vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka