PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kurser i pedagogisk utveckling

Följande kurser ges i pedagogisk utveckling. Information om samtliga kurser för anställda finns under internutbildning.

Folder med information om avdelningen för kvalitetsutveckling.

På den svenska sidan finns alla kurser som arrangeras på svenska och på den engelska sidan finns de kurser som arrangeras på engelska.
For courses in English see the English page.

Om du klickar direkt på kursnamnet får du information om kursen.

När det står ordet Anmälan efter kursnamnet betyder det att kursen är öppen för anmälan. Se detaljerad information om anmälan.

Några av enheten för universitetspedagogiks kurser går parallellt. När du anmäler dig var vänlig och kontrollera att kursdagarna på de kurser du anmäler dig till inte krockar. Information gällande samtliga kursdagar finns i vårt kalendarium.

För att underlätta för presumtiva deltagare har enheten sammanställt en lista med frågor och svar.
 

Aktiva studenter i grupparbeten

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum hösten 2018, se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 maj 2018.

 

Aktiverande undervisningsformer

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2019, se kalendarium.
Sista anmälningsdag är den 15 november 2018.

Anmälan

Att presentera vetenskap i ord och bild

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Kursen planeras att ges hösten 2019.

 

Case-metodiken: Att undervisa med Case och att framställa eget Case-material

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Datum för våren 2019, se kalendarium. Första och sista dagen är heldagar och övriga dagar är förmiddagar. Kursen går på kursen svenska våren 2019. Sista anmälningsdag är den 15 november 2018.
Kursen finns på engelska och heter The Case method: Teaching with Cases and producing Case material for your teaching

Anmälan

Doktorandhandledning på djupet

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Datum för hösten 2018 och våren 2019 se kalendarium.

Tema: ”Forskarseminariet - tradition och förändring”

Tid: Tisdag 27 november 9.00–12.00
Sista anmälningsdag är den 19 november

Föreläsare är Maria Wennerström Wohrne och Ulrike Schnaas pedagogiska utvecklare vid enheten för universitetspedagogik.

Anmälan

Examination, bedömning och återkoppling

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2019 se kalendarium.
Sista anmälningsdag är den 15 november 2018.
Kursen finns på engelska och heter Assessment, grading and feedback. Kursen ges i en blandad språkdräkt.

Anmälan

Handledning av doktorander

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor
Datum för hösten 2018 och våren 2019 se kalendarium.

Sista anmälningsdag till hösten 2018 var den 15 april 2018.
Sista anmälningsdag för våren 2019 var den 15 oktober 2018.
Kursen finns på engelska och heter Supervising PhD Students.

 

Handledning av studenter

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Datum för hösten 2018 och våren 2019 se kalendarium.

Sista anmälningsdag till hösten 2018 var den 15 april 2018. Sista anmälningsdag till våren 2019 var den 15 oktober 2018.
Kursen finns på engelska och heter Supervising Students for Degree projects.

 

Högskolepedagogisk grundkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 5 veckor
Datum för hösten 2018 och våren 2019 se kalendarium.

Hösten 2018 och våren 2019 har tre kurstillfällen. Du kan anmäla dig till ett eller flera kurstillfällen. För att anmäla dig scrolla på datumlisten i anmälningsformuläret (bredvid kurstillfället). Se rubriken information om anmälan för ytterligare information.
Sista anmälningsdag till hösten 2018 var den 15 april. Sista anmälningsdag till våren 2019 var den 15 oktober.

Kursen finns på engelska och heter Academic Teacher Training Course.

 

Högskolepedagogisk grundkurs, distans

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 5 veckor
Kursen hösten 2018 startar den 16 november.
Datum för hösten 2018 se kalendarium.
Sista anmälningsdag till hösten 2018 var den 20 april.


 

Mentorsutbildning

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Nästa kurs planeras att ges hösten 2019.

 

Pedagogiskt ledarskap

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Kursen planeras att ges hösten 2019.

 

Projektkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor
Kursen hösten 2018 startar den 31 augusti 2018. Övriga kursdatum bestäms tillsammans med deltagarna.
Sista anmälningsdag var den 15 maj 2018.

Projektmedel för pedagogisk utveckling (PUMA).
Pedagogiskt utvecklingprojekt med IT.

 

Utbildning för hållbar utveckling
Arrangör: Enheten för universitetspedagogik. vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka