PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kurser i pedagogisk utveckling och e-lärande

Följande kurser ges i pedagogisk utveckling och e-lärande. Information om samtliga kurser för anställda finns under internutbildning.

Folder med information om avdelningen för kvalitetsutveckling.

På den svenska sidan finns alla kurser som arrangeras på svenska och på den engelska sidan finns de kurser som arrangeras på engelska.
For courses in English see the English page.

Om du klickar direkt på kursnamnet får du information om kursen.

När det står ordet Anmälan efter kursnamnet betyder det att kursen är öppen för anmälan. Se detaljerad information om anmälan.

Några av enheten för universitetspedagogiks kurser går parallellt. När du anmäler dig var vänlig och kontrollera att kursdagarna på de kurser du anmäler dig till inte krockar. Information gällande samtliga kursdagar finns i vårt kalendarium.

För att underlätta för presumtiva deltagare har enheten sammanställt en lista med frågor och svar.
 

2017-03-24 För kännedom kan du inte anmäla dig just nu.
Mer informationen kommer under dagen.

Aktiva studenter i grupparbeten

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum hösten 2017, se kalendarium.
Sista anmälningsdag är den 15 maj 2017.

Anmälan

Aktiverande undervisningsformer

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2017 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2016.

 

Att presentera vetenskap i ord och bild

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Nästa kurs planeras att ges 2018.

 

Att skriva Case

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Nästa kurs planeras att ges 2018.
Kursen finns på engelska och heter Case Writing. Kursen ges i en blandad språkdräkt.

 

Case-metodikens grunder

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2017 se kalendarium. Sista anmälningsdatum var den 15 november.

 

Doktorandhandledning på djupet

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling

Vårens datum (2017) är den 25 april kl. 09.00-12.00 och den 23 maj kl. 09.00-12.00.

25 april - Hur handleder man i grupp?
Tid:     Tisdagen den 25 april, kl. 9-12
Plats:   Campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A
Sista anmälningsdag är den 19 april.

Magnus Öberg är verksam som lektor och prefekt på institutionen för freds- och konfliktforskning.
Under ett antal år har institutionen använt sig av grupphandledning som ett led i sin strävan att befrämja utbildnings- och handledningsinsatser på forskarnivå. Magnus Öberg delar med sig av sina och institutionens erfarenheter av grupphandledning på detta seminarium.

Anmälan

E-lärande: campus

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Ges på begäran. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för anmälan.

 

E-lärande: distans

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Ges på begäran. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för anmälan.

 

E-möten via Adobe Connect

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Datum: 8/3 kl. 12.30–14.00             
                                                                           Anmäl dig här

 

Examination, bedömning och återkoppling

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2017 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2016.
Kursen finns på engelska och heter Assessment, grading and feedback. Kursen ges i en blandad språkdräkt.

 

Film och ljud i undervisningen

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Ges på begäran. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för anmälan.

 

Interaktiva skrivtavlor i undervisningen

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Ges på begäran. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för anmälan.

 

Handledning av doktorander

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor
Datum för våren och hösten 2017 se kalendarium.

Sista anmälningsdag till våren 2017 var den 15 oktober. Sista anmälningsdag till hösten 2017 är den 15 april 2017.
Kursen finns på engelska och heter Supervising PhD Students.

Anmälan

Handledning av studenter

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Datum för våren och hösten 2017 se kalendarium.

Sista anmälningsdag till våren 2017 var den 15 oktober. Sista anmälningsdag till hösten 2017 är den 15 april 2017.
Kursen finns på engelska och heter Supervising Students for Degree projects.

Anmälan

Högskolepedagogisk grundkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 5 veckor
Datum för våren och hösten 2017 se kalendarium.

Våren 2017 har tre kurstillfällen och hösten 2017 har tre kurstillfällen. Du kan anmäla dig till ett eller flera kurstillfällen. För att anmäla dig scrolla på datumlisten i anmälningsformuläret (bredvid kurstillfället). Se rubriken information om anmälan för ytterligare information.
Sista anmälningsdag till våren 2017 var den 15 oktober. Sista anmälningsdag till hösten 2017 är den 15 april.

Kursen finns på engelska och heter Academic Teacher Training Course.

Anmälan

Hösten 2017 har tre kurstillfällen. För att anmäla dig scrolla på datumlisten.

Högskolepedagogisk grundkurs, distans

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 5 veckor
Kursen hösten 2017 startar den 17 november.
Datum för hösten 2017 se kalendarium.
Sista anmälningsdag till hösten 2017 är den 15 april.

Anmälan

För att anmäla dig scrolla på datumlisten. Distanskursen startar den 17 november.

Inkluderande undervisning

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor

 

Kulturarvet som pedagogisk resurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Datum för hösten 2017 se kalendarium.
Sista anmälningsdag är den 15 maj 2017.

 

Mentometrar i undervisningen

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Ges på begäran. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för anmälan.

 

Mentorsutbildning

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för hösten 2017, se kalendarium.
Sista anmälningsdag är den 15 maj 2017.

Anmälan

Metodhandledarkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 heldagar

 

Pedagogiskt ledarskap

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Nästa kurs planeras att ges 2018.

 

Projektkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor
Kursen hösten 2017 startar den 1 september 2017. Övriga kursdatum bestäms tillsammans med deltagarna.
Sista anmälningsdag är den 15 maj 2017.

Projektmedel för pedagogisk utveckling (PUMA).
Pedagogiskt utvecklingprojekt med IT.

Anmälan

Studentportalen för administratörer

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Datum: 13/2 kl. 09.00–10.30
             3/4 kl. 13.00–14.30             
                                                                           Anmäl dig här

 

Studentportalen för lärare

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Datum: 17/2   kl. 13.00-14.30                        
             4/4  kl. 9.00-10.30                       
                                                                           Anmäl dig här

 

 

Studentportalen: fortsättningskurs

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Ges på begäran. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för anmälan.

 

Universitetspedagogisk fördjupningskurs för erfarna lärare

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor

 
Utbildning för hållbar utveckling
Arrangör: Enheten för universitetspedagogik. vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka