PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Seminarier

Varje termin anordnas seminarier om e-lärande, IT och pedagogisk utveckling. Alla seminarier ges på svenska om inte annat anges.

LUNCHSEMINARIER HÖSTEN 2017 

Bli inspirerad – delta i ett seminarium och ät en lunchsmörgås! Seminarierna vänder sig till alla anställda vid Uppsala universitet och äger rum i den laborativa lärosalen (10:203) campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A.

Anmäl dig senast onsdagen innan seminariet. Alla seminarier sänds via videokonferens till campus Gotland. Vänligen ange om du deltar från Gotland när du anmäler dig. Välkommen!

Onsdag 11 oktober 12:30-14:00

Med nya ögon. Virtuell och förstärkt verklighet i undervisningen

Virtual och augmented reality är spektakulärt – men vilken praktisk användning har det? Vid seminariet presenteras bl.a. projekt där forskare från UU utnyttjat den nya tekniken för olika ändamål.
Talare: Christian Sköld, institutionen för läkemedelskemi, och Daniel Löwenborg & John Ljungkvist, institutionen för arkeologi och antik historia.

Anmälan
 

 

Onsdag 25 oktober 12:30-14:00

Skapa undervisningsfilm med din mobil – enklare än du tror

De flesta av oss går dagligen omkring med en filmkamera av hög kvalitet i våra fickor. Med din smarta telefon kan du snabbt och enkelt skapa filmer som du kan använda i din undervisning.  På detta seminarium får du lära dig mer om vad du ska tänka på innan du filmar, under själva filmningen, och när du sedan klipper din film.
Talare: Anna-Carin Lundqvist MedfarmDoIT

Anmälan
 

 

Onsdag 8 november 12:30-14:00

Framtidens lärmiljöer
 

Vi har bjudit in Akademiska Hus som presenterar sina resultat från en omfattande omvärldsanalys om digitala trender och hur dessa kan påverka svenska kunskapsmiljöer. Under seminariet deltar också Byggnadsavdelningen för att berätta om hur digitaliseringen påverkar planerna för Uppsala universitets lärmiljöer.

Talare: Susanne Malmgren, Akademiska Hus; Annika Sundås Larsson, Byggnadsavdelningen; Emil Lundell, IT-avdelningen

Anmälan
 

 

Onsdag 22 november 12:30-14:00

Studentportalen och en ny lärplattform
 

Just nu sker många förändringar i universitets centrala system för undervisning och administration. Representanter för Studentportalen och projektet ny lärplattform vid UU kommer under lunchen att berätta om statusen för det arbete som kommer att pågå under kommande år.

Talare: Representanter för Studentportalen och projektet ny lärplattform vid UU

Anmälan
 

 

Onsdag 6 december 12:30-14:00
 

Pennan mäktigare än tangentbordet?

I samband med att korrespondens och kommunikation blir digital har penna och papper fört en allt mer tynande tillvaro. Finns det plats för pennan i den digitala världen och vad förlorar vi på att inte använda pennan som ”informationsverktyg”? I detta seminarium diskutera vi både vetenskapliga rön gällande anteckningsformens betydelse för inlärande såväl som tips och tricks för digital handskrift.
Talare: Ulf Holmbäck, Avdelningen för kvalitetsutveckling

Anmälan