PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Seminarier

Varje termin anordnas seminarier om e-lärande, IT och pedagogisk utveckling i den Laborativa Lärosalen (10:203) på Blåsenhus. Alla seminarier ges på svenska om inte annat anges.

VÅREN/HÖSTEN 2018


Våra traditionella lunchseminarier tar paus under 2018 då vi kommer att fokusera mycket på införandet av den nya lärplattformen Studium (Blackboard Learn). 

Detta utesluter inte att vi kommer att arrangera aktuella seminarier om Studium och andra aktuella ämnen i Laborativa Lärosalen under denna period. Denna sida uppdateras och kommande seminarier kommer att publiceras här så snart som det blir aktuellt. Kom därför tillbaka ofta så att du inte missar möjligheten att delta i något spännande seminarium om våra digitala undervisningsmiljöer.

Onsdag 25 april kl. 12:30-14:00 FULLT!
Torsdag 26 april kl.12.30-14.00 Extrainsatt tillfälle!

Studentportalen och Uppdok:
Före, under och efter övergången till nya Ladok

Vid övergången till nya Ladok påverkas förutom Uppdok ett antal andra intilliggande system såsom t. ex. Studentportalen. Under seminariet presenteras viktiga hållpunkter att ta fasta på och rekommendationer för hur de som arbetar i Uppdok och Studentportalen på bästa sätt kan förbereda sig. Förändringar av Studentportalen och hur Studentportalen är tillgänglig under övergången presenteras också. 

Observera att detta lunchseminarium handlar om studieadministration på grund-och avancerad nivå. En träff specifikt för dig som arbetar med administration av forskarnivån i Uppdok planeras i maj. Information och inbjudan kommer via mejl senare under april.
 

Talare: Representanter från Studentportalen och projektet nya Ladok

Plats: Laborativa Lärosalen (10:203), Blåsenhus

 

För frågor och mer information, kontakta info-elarande@uadm.uu.se.