PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kalendarium

Här visas datum för kurserna som avser högskolepedagogisk utveckling och som ges under hösten 2017 och våren 2018. 
För att få information om kursen och hur du anmäler dig se kurser.

Några av våra kurser går parallellt. När du anmäler dig till flera kurser var vänlig och kontrollera att kursdagarna på de kurser du anmäler dig till inte krockar. Information gällande samtliga kursdatum finns nedan.

KURSER HT 2017 Augusti Sept Okt Nov Dec  
Academic Teacher Training Course I 21-24, 29-31 4-5 2-4      
Academic Teacher Training Course II   11-14, 19-21, 25-26 23-25      
Academic Teacher Training Course III       6-9, 14-16, 20-21 18-20  
Aktiva studenter i grupparbeten   27 10, 19 10    
Doktorandhandledning på djupet     10 28    
Handledning av doktorander   6-8 5-6 10 4  
Handledning av studenter   6-8 5      
Högskolepedagogisk grundkurs I 21-24, 29-31, 4-5 2-4      
Högskolepedagogisk grundkurs II   11-14, 19-21, 25-26 23-25      
Högskolepedagogisk grundkurs III       6-9, 14-16, 20-21 18-20  
Högskolepedagogisk grundkurs distans, (kursstartsdatum)       17    
Mentorsutbildningen     9, 16-18      
Projektkurs   1        
Supervising PhD Students   27-29 16-17 13 8  
KURSER VT 2018 Januari Februari Mars April Maj Juni
Academic Teacher Training Course I 15-18, 23-25, 29-30 26-28        
Academic Teacher Training Course II   5-8, 13-15, 19-20 19-21      
Academic Teacher Training Course III       9-12, 17-19, 23-24 21-23  
Aktiverande undervisningsformer     12-13, 27      
Att skriva Case     6 4 3  
Att presentera vetenskap         7-8, 28-31  
Examination, bedömning och återkoppling/Assessment, grading and feedback     26 6, 13, 25    
Handledning av doktorander 31 1-2 5-6 3 2  
Handledning av studenter 31 1-2 5      
Högskolepedagogisk grundkurs I 15-18, 23-25, 29-30 26-28        
Högskolepedagogisk grundkurs II   5-8, 13-15, 19-20 19-21      
Högskolepedagogisk grundkurs III       9-12, 17-19, 23-24 21-23  
Pedagogiskt ledarskap     1-2, 28-29 26-27    
Supervising PhD Students     7-9 4-5 3 1
Supervising Students for Degree Projects     12-14 13