PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kurser i pedagogisk utveckling och e-lärande

Följande kurser ges i pedagogisk utveckling och e-lärande. Information om samtliga kurser för anställda finns under internutbildning.

Folder med information om avdelningen för kvalitetsutveckling.

På den svenska sidan finns alla kurser som arrangeras på svenska och på den engelska sidan finns de kurser som arrangeras på engelska.
For courses in English see the English page.

Om du klickar direkt på kursnamnet får du information om kursen.

Anmälan till kurserna för hösten 2018 kommer att öppna i slutet av januari 2018.


När det står ordet Anmälan efter kursnamnet betyder det att kursen är öppen för anmälan. Se detaljerad information om anmälan.

Några av enheten för universitetspedagogiks kurser går parallellt. När du anmäler dig var vänlig och kontrollera att kursdagarna på de kurser du anmäler dig till inte krockar. Information gällande samtliga kursdagar finns i vårt kalendarium.

För att underlätta för presumtiva deltagare har enheten sammanställt en lista med frågor och svar.
 

Aktiva studenter i grupparbeten

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum hösten 2017, se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 maj 2017.

 

Aktiverande undervisningsformer

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2018 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2017.

 

Att presentera vetenskap i ord och bild

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Datum för våren 2018 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2017.

 

Att skriva Case

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2018 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2017.
Kursen finns på engelska och heter Case Writing. Kursen ges i en blandad språkdräkt.

 

Case-metodikens grunder

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Nästa kurs planeras att ges under 2018.

 

Doktorandhandledning på djupet

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Kritiskt etiskt tänkande i forskning och forskarutbildning är inte en fråga om lagar och regler.

Tid:     Tisdagen den 10 oktober, kl. 9.00-12.00
Plats:   Campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, Hus 21, plan 2 (Lokal 21:241 Orkanen)

Bengt Gerdin är senior professor i Intensiv- och brännskadevård samt ledamot i Uppsala universitets nämnd för utredning av oredlighet i forskning. Han har genomfört flera externa utredningsuppdrag avseende oetiskt beteende inom forskning och sjukvård.
Sista anmälningsdag är den 3 oktober.

Seminarium den 28 november är inställt.

 

 

E-lärande: campus

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Ges på begäran. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för anmälan.

 

E-lärande: distans

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Ges på begäran. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för anmälan.

 

E-möten via Adobe Connect

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Datum: 17/10 kl. 09.00–10.30 

Anmälan                                                                               

 

Examination, bedömning och återkoppling

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2018 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2017.
Kursen finns på engelska och heter Assessment, grading and feedback. Kursen ges i en blandad språkdräkt.

 

Film och ljud i undervisningen

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Ges på begäran. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för anmälan.

 

Interaktiva skrivtavlor i undervisningen

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Ges på begäran. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för anmälan.

 

Handledning av doktorander

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor
Datum för hösten 2017 och våren 2018 se kalendarium.

Sista anmälningsdag till hösten 2017 var den 15 april 2017.
Sista anmälningsdag till våren 2018 var den 15 oktober 2017.
Kursen finns på engelska och heter Supervising PhD Students.

 

Handledning av studenter

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Datum för hösten 2017 och våren 2018 se kalendarium.

Sista anmälningsdag till hösten 2017 var den 15 april 2017. Sista anmälningsdag för våren 2018 var den 15 oktober 2017.
Kursen finns på engelska och heter Supervising Students for Degree projects.

 

Högskolepedagogisk grundkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 5 veckor
Datum för hösten 2017 och våren 2018 se kalendarium.

Hösten 2017 och våren 2018 har tre kurstillfällen. Du kan anmäla dig till ett eller flera kurstillfällen. För att anmäla dig scrolla på datumlisten i anmälningsformuläret (bredvid kurstillfället). Se rubriken information om anmälan för ytterligare information.
Sista anmälningsdag till hösten 2017 var den 15 april. Sista anmälningsdag till vårens kurstillfälle 1 och 2 2018 var den 15 oktober.

Kursen finns på engelska och heter Academic Teacher Training Course.

 

Högskolepedagogisk grundkurs, distans

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 5 veckor
Kursen hösten 2017 startar den 17 november.
Datum för hösten 2017 se kalendarium.
Sista anmälningsdag till hösten 2017 var den 15 april.

 

Inkluderande undervisning

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor

 

Mentometrar i undervisningen

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Ges på begäran. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för anmälan.

 

Mentorsutbildning

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för hösten 2017, se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 1 juni 2017.

 

Metodhandledarkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 heldagar

 

Natur- och kulturarv som pedagogisk resurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor

 

Pedagogiskt ledarskap

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Datum för våren 2018 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2017.

 

Projektkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor
Kursen hösten 2017 startar den 1 september 2017. Övriga kursdatum bestäms tillsammans med deltagarna.
Sista anmälningsdag var den 1 juni 2017.

Projektmedel för pedagogisk utveckling (PUMA).
Pedagogiskt utvecklingprojekt med IT.

 

Studentportalen för administratörer

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Datum: 3/10 kl. 09.00–10.30
            9/11 kl. 13.00–14.30  

Anmälan         

 

Studentportalen för lärare

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Datum: 2/10  kl. 13.00-14.30                        
            9/11  kl. 9.00-10.30   

Anmälan                                                                     

 

 

Studentportalen: fortsättningskurs

Arrangör: Enheten för användarstöd och e-lärande

Ges på begäran. Kontakta info-elarande@uadm.uu.se för anmälan.

 

Universitetspedagogisk fördjupningskurs för erfarna lärare

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor

 
Utbildning för hållbar utveckling
Arrangör: Enheten för universitetspedagogik. vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka