PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kurser i pedagogisk utveckling

Följande kurser ges i pedagogisk utveckling. Information om samtliga kurser för anställda finns under internutbildning.

Folder med information om avdelningen för kvalitetsutveckling.

På den svenska sidan finns alla kurser som arrangeras på svenska och på den engelska sidan finns de kurser som arrangeras på engelska.
For courses in English see the English page.

Om du klickar direkt på kursnamnet får du information om kursen.

Anmälan till kurserna för hösten 2018 kommer att öppna i slutet av januari 2018.

När det står ordet Anmälan efter kursnamnet betyder det att kursen är öppen för anmälan. Se detaljerad information om anmälan.

Några av enheten för universitetspedagogiks kurser går parallellt. När du anmäler dig var vänlig och kontrollera att kursdagarna på de kurser du anmäler dig till inte krockar. Information gällande samtliga kursdagar finns i vårt kalendarium.

För att underlätta för presumtiva deltagare har enheten sammanställt en lista med frågor och svar.
 

Aktiva studenter i grupparbeten

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum hösten 2018, se kalendarium.
Sista anmälningsdag är den 15 maj 2018.

Anmälan

Aktiverande undervisningsformer

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2018 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2017.

 

Att presentera vetenskap i ord och bild

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Datum för våren 2018 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2017.

 

Att skriva Case

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2018 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2017.
Kursen finns på engelska och heter Case Writing. Kursen ges i en blandad språkdräkt.

 

Case-metodikens grunder

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Nästa kurs planeras att ges under hösten 2018 eller våren 2019.

 

Doktorandhandledning på djupet

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling

Tisdagen den 3 april, klockan 09.00-12.00.

Tema: Hur stödja doktorander i sitt akademiska skrivande?

Kristina Asker är föreståndare för Språkverkstaden. Tillsammans med sina kollegor Johanna McElwee och Erik Falk kommer hon att diskutera och dela med sig av de erfarenheter som har samlats på Språkverkstaden rörande skrivstöd för doktorander vid Uppsala universitet.

  • Vilka utmaningar finns?
  • Hur återkoppla på doktorandernas skrivna texter?

Anmälan till den 3 april

Sista anmälningsdag är den 23 mars.

 

Examination, bedömning och återkoppling

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för våren 2018 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2017.
Kursen finns på engelska och heter Assessment, grading and feedback. Kursen ges i en blandad språkdräkt.

 

Handledning av doktorander

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor
Datum för våren och hösten 2018 se kalendarium.

Sista anmälningsdag till våren 2018 var den 15 oktober 2017.
Sista anmälningsdag för hösten 2018 är den 15 april 2018.
Kursen finns på engelska och heter Supervising PhD Students.

Anmälan

Om du söker förtur p.g.a. villkorad anställning eller docentur, var vänlig fyll i det i kommentarsfältet i anmälan.

Handledning av studenter

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Datum för våren och hösten 2018 se kalendarium.

Sista anmälningsdag till våren 2018 var den 15 oktober 2017. Sista anmälningsdag till hösten 2018 är den 15 april 2018.
Kursen finns på engelska och heter Supervising Students for Degree projects.

Anmälan

Högskolepedagogisk grundkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 5 veckor
Datum för våren och hösten 2018 se kalendarium.

Våren och hösten 2018 har tre kurstillfällen. Du kan anmäla dig till ett eller flera kurstillfällen. För att anmäla dig scrolla på datumlisten i anmälningsformuläret (bredvid kurstillfället). Se rubriken information om anmälan för ytterligare information.
Sista anmälningsdag till våren 2018 var den 15 oktober. Sista anmälningsdag till hösten 2018 är den 15 april.

Kursen finns på engelska och heter Academic Teacher Training Course.

Anmälan
OBS! Det finns tre kurstillfällen att välja mellan.
 

Högskolepedagogisk grundkurs, distans

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 5 veckor
Kursen hösten 2018 startar den 16 november.
Datum för hösten 2018 se kalendarium.
Sista anmälningsdag till hösten 2018 är den 15 april.

Anmälan

Kurstillfället med start den 16 november.
 

Inkluderande undervisning

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor

 

Mentorsutbildning

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka
Datum för hösten 2017, se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 1 juni 2017.

 

Metodhandledarkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 heldagar

 

Natur- och kulturarv som pedagogisk resurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor

 

Pedagogiskt ledarskap

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor
Datum för våren 2018 se kalendarium.
Sista anmälningsdag var den 15 november 2017.

 

Projektkurs

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 3 veckor
Kursen hösten 2018 startar den 31 augusti 2018. Övriga kursdatum bestäms tillsammans med deltagarna.
Sista anmälningsdag är den 15 maj 2018.

Projektmedel för pedagogisk utveckling (PUMA).
Pedagogiskt utvecklingprojekt med IT.

Anmälan

Universitetspedagogisk fördjupningskurs för erfarna lärare

Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 2 veckor

 
Utbildning för hållbar utveckling
Arrangör: Enheten för universitetspedagogik. vid avdelningen för kvalitetsutveckling
Omfattning: 1 vecka