News Category Navigation Portlet

Arkiv

Senaste (10)

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (111)
  • Friskvård (3)
  • Kompetensutveckling (4)
  • Nomineringar (1)
  • Universitetsnyheter (103)

Central News List Portlet

Nyheter för anställda

Thu Nov 16 10:22:00 CET 2017

Ny upphandling av molekylärbiologiska produkter

Upphandlingen har överprövats vilket medför att det kan ta tid innan den är klar. Det är därför viktigt att se till att institutionerna har tillräckliga lager av molekylärbiologiska produkter.

Universitetsnyheter

Tue Nov 14 14:22:00 CET 2017

Vaccination mot säsongsinfluensa 2017

Anställda, som har fått godkänt att vaccinera sig på arbetsgivarens bekostnad kan vaccinera sig utan tidsbokning. Vaccinationerna genomförs vid olika campus samt Segerstedthuset.

Friskvård Universitetsnyheter

Tue Nov 14 13:23:00 CET 2017

Förändrat utseende gemensam webbinloggning

Den 28 november byter gemensam webbinloggning utseende.

Universitetsnyheter

Tue Nov 14 12:16:00 CET 2017

KoF17-rapport klar. Ett viktigt redskap för utveckling

För tredje gången har Uppsala universitet låtit genomföra en omfattande forskningsutvärdering. Denna gång har drygt 130 externa granskare särskilt fokuserat på universitetets forskningsmiljöer.

Universitetsnyheter

Fri Nov 10 15:47:00 CET 2017

Social bakgrund påverkar inte avhopp

Social bakgrund, kön eller ålder verkar inte ha någon betydelse för antalet avhopp från en påbörjad högskoleutbildning. Det visar en rapport från UKÄ.

Universitetsnyheter

Thu Nov 09 20:36:00 CET 2017

Klart med tre år till för Eva Åkesson

Idag beslutade regeringen att förlänga rektor Eva Åkessons förordnande som rektor i ytterligare tre år, t.o.m. 2020-12-31.

Universitetsnyheter

Wed Nov 08 16:14:00 CET 2017

Nya sätt att beställa SJ-biljetter

TIM-kortet (trafik i Mälardalen) är avskaffat, nu är förstahandsalternativen att köpa biljett i SJ-appen eller on-line. Köp inte tågbiljetter med eget kreditkort, kontanter eller reskassa – det medför en hantering som är både tidsödande och kostnadskrävande.

Universitetsnyheter

Mon Nov 06 12:11:00 CET 2017

Malmberg föreslås fortsätta som prorektor

Nomineringstiden för kandidater till prorektor gick ut fredagen den 3 november. Såväl lärare, studenter och personalorganisationerna nominerar enhälligt professor Anders Malmberg.

Universitetsnyheter

Wed Nov 01 12:29:00 CET 2017

AIMday: Mötesplats för industrin och akademin i 10 år

AIMday matchar ihop forskare från universitetet med företag kring frågeställningar som företagen har. AIMday Materials arrangerades förra veckan för tionde året i rad och för flera företag och forskare har dagen blivit en årlig mötesplats.

Universitetsnyheter

Fri Oct 27 09:52:00 CEST 2017

Rätt ordval i utvärderingen påverkade resultatet

Identifiera en specifik kvalitetsaspekt och framhåll den ihärdigt i er självvärdering (narrative statement). Det kan nämligen ge bra utdelning när lärosätets undervisning utvärderas.

Universitetsnyheter

Tue Oct 24 16:32:00 CEST 2017

Kommentar om pressmeddelande

Kommentar angående kritik mot pressmeddelande utskickat den 27 september

Universitetsnyheter

Tue Oct 24 13:47:00 CEST 2017

Ny lärplattform upphandlad

Universitets upphandling av en ny lärplattform (Learning Management System, LMS) är nyligen avslutad och systemet Blackboard vann upphandlingen.

Universitetsnyheter

Tue Oct 24 11:08:00 CEST 2017

Universitetet avstyrker regeringens förslag på ändring i högskolelagen

Uppsala universitet avstyrker regeringens förslag på ändring i högskolelagen gällande remissen "Brett deltagande i högskoleutbildning", som man anser vara ogenomtänkt och otillräckligt utrett.

Universitetsnyheter

Mon Oct 23 10:03:00 CEST 2017

Anmäl dig till konferens om utbildningsutvärderingar!

Uppsala universitets första konferens om utbildningsutvärderingar kommer att hållas den 8 december, där du får ta del av resultat och erfarenheter från universitetets egna utvärderingar.

Kompetensutveckling Universitetsnyheter

Wed Oct 18 11:26:00 CEST 2017

Processen att utse prorektor går vidare

Efter att konsistoriet fattat beslut om att till regeringen förorda att Eva Åkesson som rektor för ytterligare en treårsperiod fortsätter arbetet med att utse prorektor enligt fastställd process.

Universitetsnyheter

Tue Oct 17 13:40:00 CEST 2017

Dags att anmäla sig till Vintercyklisten

Nu är det hög tid att anmäla intresse för att delta i Vintercyklisten - en utmaning i samarbete med Uppsala kommun. Alla deltagare förbinder sig att cykla en viss sträcka varje dag och får i gengäld en vinterutrustning till cykeln.

Friskvård Universitetsnyheter

Mon Oct 16 14:35:00 CEST 2017

Skapandet av ett Science Center ska utredas

Rektor har fattat beslut om att tillsätta en utredning för att undersöka möjligheterna att skapa ett Science Center i Uppsala. I utredningsdirektivet anges bland annat att kvarteret Ubbo i så fall kan vara en utgångspunkt för lokaliseringen.

Universitetsnyheter

Fri Oct 13 11:24:00 CEST 2017

Uppsala universitet fick gott betyg i utredning om hållbarhetsarbete

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har utvärderat högskolornas och universitetens arbete med hållbar utveckling. Resultatet visar att endast en fjärdedel av lärosätena, dit Uppsala universitet hör, når upp till de kriterier som satts upp.

Universitetsnyheter

Fri Oct 13 09:56:00 CEST 2017

Välkommen till kurs i mänskliga rättigheter

Uppsala universitet erbjuder kostnadfria utbildningar i mänskliga rättigheter till alla intresserade medarbetare.

Kompetensutveckling Universitetsnyheter

Thu Oct 05 18:36:00 CEST 2017

Konsistoriet föreslår förnyat mandat för rektor

Konsistoriet beslutade enhälligt vid dagens möte att följa rekryteringsgruppen och hörandeförsamlingens rekommendation att föreslå för regeringen att nuvarande rektor Eva Åkesson får ett förnyat mandat som rektor.

Universitetsnyheter

<
>