News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (127)
  • Friskvård (2)
  • Kompetensutveckling (4)
  • Namn som nämns (3)
  • Nomineringar (1)
  • Universitetsnyheter (126)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Wed Dec 27 10:43:00 CET 2017

Fem utbildningsprogram i topp i vårens antagning 

Psykolog- respektive läkarprogrammet toppar vårens antagning vid Uppsala universitet, tätt följt av dietist- respektive juristprogrammet. Det visar antagningsstatistik för vårterminen, vilken också visar på en tvåprocentig ökning av antalet antagningar till universitetet.

Universitetsnyheter

Wed Dec 20 10:47:00 CET 2017

God Jul och Gott nytt år

Universitetsledningen summerar 2017 och hälsar alla medarbetare God Jul och Gott Nytt år!

Universitetsnyheter

Mon Dec 18 14:37:00 CET 2017

Nytt rektorsråd för internationalisering

Anders Backlund är nytt rektorsråd för internationalisering.

Universitetsnyheter Namn som nämns

Mon Dec 18 11:06:00 CET 2017

Nytt rektorsråd för lika villkor

Cecilia Wejryd är nytt rektorsråd för lika villkor.

Universitetsnyheter Namn som nämns

Mon Dec 18 08:00:00 CET 2017

Alternativ app ska underlätta skanning

Det är fortfarande vissa problem att skanna i eduPrint, och det så kallade införandeprojektet har därför beslutat att aktivera en alternativ skanningsapp. Denna app, kallad ”Skanner”  i panelen, kan dock endast skanna till e-post, inte till filservrar eller molnlagring

Universitetsnyheter

Fri Dec 15 14:40:00 CET 2017

Dan Larhammar - ny preses i Kungl. Vetenskapskademien

Den 13 december valdes biologiprofessor Dan Larhammar till ny preses av Kungl. Vetenskapsakademien. Som preses blir han Akademiens ordförande och främste företrädare. Ett av målen är att göra Akademien och det vetenskapliga budskapet mer synligt i samhällsdebatten. 

Namn som nämns

Fri Dec 15 13:59:00 CET 2017

Campuskort blir lånekort

Universitetsbiblioteket byter låneautomater den 15 januari 2018 vilket innebär att det nuvarande lånekortet slutar gälla och att campuskortet blir lånekort för studenter och anställda. 

Universitetsnyheter

Tue Dec 12 16:08:00 CET 2017

Beslut om prorektor

Vid dagens konsistoriesammanträde beslutades att Anders Malmberg fortsätter som prorektor de kommande tre åren.

Universitetsnyheter

Tue Dec 12 10:05:00 CET 2017

Dagens konsistoriesammanträde

Dagens konsistoriesammanträde tar bland annat upp frågan om lagring av forskningsdatabas till beslut.

Universitetsnyheter

Mon Dec 11 10:18:00 CET 2017

Stort intresse för universitetets utvärderingsmodell

Det var övervägande positiva tongångar när företrädare för de tio utbildningarna som testat universitetets egen modell för utbildningsutvärderingar, delade med sig av sina erfarenheter. Intresset var stort för denna första årliga konferens vid Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Thu Dec 07 09:11:00 CET 2017

Universitetet konstaterar oredlighet bakom plaststudie

I juni 2016 publicerades en vetenskaplig artikel i tidskriften Science som beskrev hur fisk i tidiga utvecklingsstadier konsumerar mikroplastpartiklar. Studien fick stor uppmärksamhet men anmäldes också för oredlighet i forskning av en forskargrupp. Den 6 december 2017 fattade Uppsala universitet beslut i ärendet.

Universitetsnyheter

Mon Dec 04 11:13:00 CET 2017

Återbruk av möbler: ytterligare 1 500 objekt tillgängliga efter behov

Första omgången av Återbruksprojekt Segerstedt är klar men det finns ytterligare ca 1 500 begagnade möbler kvar på lagret i BMC, möbler som kan övertas av institutioner och enheter.

Universitetsnyheter

Mon Nov 27 13:43:00 CET 2017

Förändrat utseende gemensam webbinloggning

Den 28 november byter gemensam webbinloggning utseende.

Universitetsnyheter

Sun Nov 26 16:26:00 CET 2017

Universitetet accepterar inte trakasserier

Under hashtagen #akademiuppropet publicerade kvinnliga forskare i fredags ett upprop mot sexuella trakasserier inom akademin. Inga typer av trakasserier eller former av diskriminering får förekomma inom Uppsala universitet.

Universitetsnyheter

Fri Nov 24 14:40:00 CET 2017

Var med och rösta på Uppsalavinnaren i Forskar Grand Prix!

Uppsala universitets forskare Carina Jahani vann deltävlingen av Forskar Grand Prix. Nu kan alla rösta på henne i finalen in Stockholm - finalen direktsänds på nätet.

Universitetsnyheter

Fri Nov 24 14:28:00 CET 2017

Beslut om ny prorektor

Hörandeförsamlingen beslutade under torsdagen att rekommendera professor Anders Malmberg som prorektor för kommande mandatperiod.

Universitetsnyheter

Tue Nov 21 16:53:00 CET 2017

Rektor ger framtidssatsningen Nya Ångström klartecken

Idag har rektor beslutat att ge klartecken till byggprojektet Nya Ångström. Syftet med satsningen är att skapa en kreativ, tvärvetenskaplig miljö för internationellt framstående forskning och utbildning.

Universitetsnyheter

Tue Nov 21 13:48:00 CET 2017

Angående hantering av trakasserier och sexuella trakasserier

Med anledning av senaste tidens upprop mot sexuella trakasserier påminner universitetet här om gällande riktlinjer vid universitetet.

Universitetsnyheter

Mon Nov 20 13:59:00 CET 2017

Var med och påverka framtidens motionsverksamhet

Alla anställda och studenter vid Uppsala universitet har nu möjlighet att, vid två workshops under december månad, vara med och påverka universitetets framtida upphandling av motionsverksamhet.

Universitetsnyheter

Thu Nov 16 10:22:00 CET 2017

Ny upphandling av molekylärbiologiska produkter

Upphandlingen har överprövats vilket medför att det kan ta tid innan den är klar. Det är därför viktigt att se till att institutionerna har tillräckliga lager av molekylärbiologiska produkter.

Universitetsnyheter

<
>