News Category Navigation Portlet

Archive

Latest (10)

News List Filter Portlet

Category

  • All (97)
  • University News (97)

Central News List Portlet

News for employees

Wed Oct 18 11:26:00 CEST 2017

Processen att utse prorektor går vidare

Efter att konsistoriet fattat beslut om att till regeringen förorda att Eva Åkesson som rektor för ytterligare en treårsperiod fortsätter arbetet med att utse prorektor enligt fastställd process.

University News

Tue Oct 17 13:40:00 CEST 2017

Dags att anmäla sig till Vintercyklisten

Nu är det hög tid att anmäla intresse för att delta i Vintercyklisten - en utmaning i samarbete med Uppsala kommun. Alla deltagare förbinder sig att cykla en viss sträcka varje dag och får i gengäld en vinterutrustning till cykeln.

University News

Mon Oct 16 14:35:00 CEST 2017

Skapandet av ett Science Center ska utredas

Rektor har fattat beslut om att tillsätta en utredning för att undersöka möjligheterna att skapa ett Science Center i Uppsala. I utredningsdirektivet anges bland annat att kvarteret Ubbo i så fall kan vara en utgångspunkt för lokaliseringen.

University News

Fri Oct 13 11:24:00 CEST 2017

Uppsala universitet fick gott betyg i utredning om hållbarhetsarbete

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har utvärderat högskolornas och universitetens arbete med hållbar utveckling. Resultatet visar att endast en fjärdedel av lärosätena, dit Uppsala universitet hör, når upp till de kriterier som satts upp.

University News

Fri Oct 13 09:56:00 CEST 2017

Välkommen till kurs i mänskliga rättigheter

Uppsala universitet erbjuder kostnadfria utbildningar i mänskliga rättigheter till alla intresserade medarbetare.

University News

Thu Oct 05 18:36:00 CEST 2017

Konsistoriet föreslår förnyat mandat för rektor

Konsistoriet beslutade enhälligt vid dagens möte att följa rekryteringsgruppen och hörandeförsamlingens rekommendation att föreslå för regeringen att nuvarande rektor Eva Åkesson får ett förnyat mandat som rektor.

University News

Thu Oct 05 13:20:00 CEST 2017

Lär dig mer om informationssäkerhet!

Under senare tid har det varit många händelser kopplade till informationssäkerhet. Anmäl dig därför till utbildning i säker informationshantering.

University News

Mon Oct 02 12:01:00 CEST 2017

Språkvetare vann Forskar Grand Prix

Vinnare av Uppsalas Forskar Grand Prix heter Carina Jahani, professor i iranistik vid institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Hennes mål är att skapa ett standardskriftspråk för balochiska som talas av mer än tio miljoner människor.

University News

Fri Sep 29 11:27:00 CEST 2017

Rekryteringsgruppen föreslår omförordnade av Eva Åkesson

Rekryteringsgruppen beslutade enhälligt vid dagens möte att föreslå Uppsala universitets konsistorium att omförordna Eva Åkesson som rektor för Uppsala universitet från 2018-01-01 till 2020-12-31.

University News

Thu Sep 28 14:55:00 CEST 2017

Resultat från hörandeförsamlingen

Hörandeförsamlingen, bestående av studenter, lärare, forskare och övriga anställda har röstat om rektorskandidater.

University News

Thu Sep 28 11:38:00 CEST 2017

Interested in staff mobility?

The Erasmus programme offers teachers and administrative staff several different scholarships for teaching or training. Do you want to find out more? The International Office can answer most of your questions and this autumn we welcome you to drop-in when it suits you on four different Wednesdays.

University News

Thu Sep 21 11:00:00 CEST 2017

Kom och diskutera pedagogik!

Alla lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds till en universitetspedagogisk konferensdag den 12 oktober. Där kan du dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling. Anmäl dig redan idag!

University News

Thu Sep 21 09:30:00 CEST 2017

Forskar Grand Prix – rösta på bästa forskningspresentationen!

Den 29 september är det dags för Uppsalas deltävling i Forskar Grand Prix. Fem forskare från Uppsala universitet och två från SLU tävlar då om vem som gör den bästa forskningspresentationen på bara fyra minuter. Ta med kollegor och familjen och kom och rösta!

University News

Wed Sep 20 16:04:00 CEST 2017

Budgetpropostitionen 2018

Idag presenterades budgetpropositionen av regeringen och den ger pengar till både forskning och utbildning för Uppsala universitet, visar en inledande analys vid Planeringsavdelningen.

University News

Mon Sep 18 16:50:00 CEST 2017

Seminarium: Ny i Sverige idag - kollega imorgon

Välkommen till ett seminarium om de kompletteringsutbildningar som finns för apotekare, receptarier och biomedicinska analytiker med examen utanför EU/EES.

University News

Mon Sep 18 12:54:00 CEST 2017

Fem frågor till rektorskandidaterna

De tre rektorskandidaterna presenterar sig själva helt kort samt svarar på några frågor om relationen till universitetet och tankar om rektorsämbetet.

University News

Sat Sep 16 14:03:00 CEST 2017

Tre rektorskandidater till hörandeförsamlingen

Rekryteringsgruppen har idag beslutat att föra fram tre kandidater för rektorsposten till hörandeförsamlingen.

University News

Thu Sep 14 15:08:00 CEST 2017

Snart är det personalfest!

I oktober är det dags för den årliga personalfesten som även i år äger rum på Uppsala Konsert&Kongress. Anmälan öppnar den 18 september.

University News

Wed Sep 13 14:00:00 CEST 2017

Skype for Business

Chat, multi-party calls, video calls and screen sharing. These are some of the options offered by Skype for Business, which is now available to employees and others working at Uppsala University.

University News

Tue Sep 12 15:39:00 CEST 2017

Nytt om inrikes tågresor

Fakturakortet TIM (tåg i Mälardalen) gäller endast september månad ut. Det finns nu tre alternativ att köpa tjänsteresor inom Sverige; via en app, via nätet eller via resebokaren på institutionen/avdelningen.

University News

<
>