Det andra urvalet för antagningen till vårterminen 2018 är klart och resultatet publiceras på antagning.se. Det totala antalet antagningar till Uppsala universitet har ökat med 2 procent för vårterminen 2018, från 39 040 vårterminen 2017 till 39 825 vårterminen 2018.

”Topp-fem”2018

De program som hade högst meritvärden vårterminen 2018.

Sökande med gymnasieexamen har från och med 2017 inte längre någon egen urvalsgrupp (BIEX) utan nu finns de enbart med i urvalsgrupp BI ihop med ”äldre” sökande.


Grupp BI – sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar

Program

Meritvärde

1. Psykologprogrammet

21,56

2. Läkarprogrammet

21,42

3. Dietistprogrammet

20,10

4. Juristprogrammet

20,00

5. Ekonomie kandidatprogram

19,79

 

Grupp BII – sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar

Program

Meritvärde

1. Psykologprogrammet

22,20

2. Läkarprogrammet

21,90

3. Juristprogrammet

20,21

4. Dietistprogrammet

20,10

5. Ekonomie kandidatprogram

19,53

 

Högskoleprovet

Program

Meritvärde

1. Läkarprogrammet

1,7

2. Psykologprogrammet

1,6

3. Ekonomie kandidatprogram

1,35

3. Juristprogrammet

1,35

5. Dietistprogrammet

1,3

 

”Topp-fem” 2017

De program som hade högst meritvärden vårterminen 2017:

Grupp BIEX – sökande med gymnasieexamen utan kompletteringar

Program

Meritvärde

1. Läkarprogrammet

21,80

2. Psykologprogrammet

21,41

3. Juristprogrammet

20,52

4. Dietistprogrammet

20,00

5. Ekonomie kandidatprogram

19,95


Grupp BI – sökande med gymnasiebetyg utan kompletteringar

Program

Meritvärde

1. Psykologprogrammet

22,05

2. Läkarprogrammet

21,90

3. Juristprogrammet

20,52

4. Dietistprogrammet

20,30

5. Ekonomie kandidatprogram

20,00

 

Grupp BII – sökande med gymnasiebetyg med kompletteringar

Program

Meritvärde

1. Läkarprogrammet

22,39

2. Psykologprogrammet

22,20

3. Dietistprogrammet

20,75

4. Ekonomie kandidatprogram

20,21

5. Juristprogrammet

20,20
 

 

Högskoleprovet

Program

Meritvärde

1. Läkarprogrammet

1,75

2. Psykologprogrammet

1,60

3. Juristprogrammet

1,40

3. Dietistprogrammet

1,40

3. Ekonomie kandidatprogram

1,40