Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lokalbokning och schemaläggningsystem

Boka lärosalar för undervisning
Om du vill boka lärosalar för schemalagd undervisning ber vi dig att kontakta din lokala schemaläggare.

Boka tentamensplats

Lokalbokning för annat än undervisning
Kontakta ansvarig funktion eller person på det campus du vill boka din lokal. Se lista nedan.
OBS! Din institution/avdelning debiteras automatiskt om lokalen har ett pris.

Sammanträdesrum
På förvaltningen bokas sammanträdesrum via Outlook. Förelsäsningssalen Plantskolan bokas via TimeEdit. Övriga campus har webbokning på vissa mötesrum. Alla undervisningssalar bokas via respektive campus, se kontaktpersoner nedan.

Universitetshuset
Lokalerna i Universitetshuset bokas via den centrala lokalbokningen.

Gustavianum
Lokaler på Gustavianum bokas via e-post. På deras websida hittar du information om lokalerna

Kontaktuppgifter för bokning på respektive campus


- Blåsenhus
- BMC
- Campus Gotland
- EBC
- Gamla Torget
- Geocentrum
- Ekonomikum
- Engelska Parken
- Polacksbacken/Ångströmlab
- Rudbecklab
- Universitetshuset

Schemaläggningssystem


Administrativ support och utbildning
Serviceenheten, Lokal- och tentamentsbokningen  ansvarar för administrationen av Time Edit, det centralal schemaläggnins- och lokalbokningssystemet som används på Uppsala universitet. Vi har utbildningar och work shops vid efterfrågan från användare av systemet. Vi har även daglig support.

Supportkontakt för schemaläggningssystemet

Studenternas scheman
Studenternas scheman visas i studentportalen med automatik när registreras på en kurs. Schemavisningen finns som en publik och en intern sida. Den publika sidan visar bara schemat för innevarande termin, nästkommande termin öppnas senast 5 veckor innan kursstart. Via den interna sidan kan man som anställd söka ut schema för längre tid framåt.
Time Edit visar inte bara scheman för kurser utan man kan även söka lokaler, personal och utrustning i systemet.

Debitering av bokade lokaler


Här finns en länk där kan du ladda ner en lista som visar kostnader och bokningar för ditt kostnadsställe.