Kontaktpersoner för lokalfrågor

Fakturahantering
Leverantörsfakturor-Kundfakturor
Maria Weidinger
Marie Schröder
Fastighets- och ritningshanteringssystem Magnus Carlén
Lena Jacobsson
Gränsdragningslistor för drift och underhåll Per-Olow Bosell
Hyresavtal
Beredning och förvaltning av avtal med hyresvärdar och externa hyresgäster
Omförhandling och uppsägningar
Per-Olow Bosell
Maria Fornstedt
Intendentursamordning Fredrik Lindgren
Interna upplåtelser och debiteringar
Uppsägningar
Tillförhyrning
Förändring av befintligt upplåtelsebeslut
Magnus Carlén
Lena Jacobsson
Lokalbokning Universitetshuset Annette Simonsson
Lokalförsörjnings- och campusplan Peter Elenfalk
Maria Fornstedt
Annika Sundås Larsson
Lokaltjänstkostnader
Underlag till verksamhetsplanen
Lena Jacobsson
Lokalvårdssamordning Gun Ekman
Projektekonomi
Investeringar och avskrivningsplaner
Underlag till verksamhetsplanen
Lotta Selander
Underlag i GLIS Magnus Carlén
Lena Jacobsson
Ritningar
Kartor
Magnus Carlén
Skyltning - utvändig
Underlag
Bygglovsansökan
Lotta Selander
Time Edit
Lokalboknings- och schemaläggningssystem
Annette Simonsson
Verksamhetsuppföljning
för byggnadsavdelningen
Maria Fornstedt
Anneli Morberg
Webbsidor - administration av byggnadsavdelningens sidor på MP Maria Fornstedt
Marie Schröder