PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kontaktpersoner för lokalfrågor

OBS! Sidan är under uppbyggnad!

 

 
Interna upplåtelser och debiteringar
Uppsägningar
Tillförhyrning
Förändring av befintligt upplåtelsebeslut
Magnus Carlén
Lena Jacobsson
Lokaltjänstkostnader
Underlag till verksamhetsplanen
Lena Jacobsson
Underlag i GLIS Magnus Carlén
Lena Jacobsson
Ritningar
Kartor
Magnus Carlén
Fastighets- och ritningshanteringssystem Magnus Carlén
Lena Jacobsson
Projektekonomi
Investeringar och avskrivningsplaner
Underlag till verksamhetsplanen
Lotta Selander
Utvändig skyltning
Underlag
Bygglovsansökan
Lotta Selander
Hyresavtal
Beredning och förvaltning av avtal med hyresvärdar och externa hyresgäster
Omförhandling och uppsägningar
Dennis Nyman
Maria Fornstedt
Gränsdragningslistor för drift och underhåll Dennis Nyman
Per-Olow Bosell
Elabonnemang etc. Magnus Carlén
Per-Olow Bosell
Bokslut och budgetering  
Lokalkostnader
Lena Jacobsson
Bokslut och budgetering
Avdelningen
Maria Fornstedt
Anneli Morberg
Fakturahantering
Leverantörsfakturor
Kundfakturor
Maria Weidinger
Marie Schröder
Lokalförsörjnings- och campusplan

Peter Elenfalk
Maria Fornstedt
Annika Sundås Larsson

Administration av avdelningens webbsidor Maria Fornstedt
Marie Schröder
Verksamhetsuppföljning Maria Fornstedt
Anneli Morberg
 
Time Edit
Lokalboknings- och schemaläggningssystem
Annette Simonsson
Tentamenssamordning Heléne Andersson
Lokalbokning Universitetshuset Annette Simonsson
Debitering av bokade lokaler Annette Simonsson
Lokalvårdssamordning Gun Ekman