Uppsala universitets lokalprojekt

  

För att universitetet ska kunna utföra sina uppgifter på bästa sätt krävs att lokalerna är lämpligt utformade och placerade. De ska uppfylla arbetsmiljökrav, lagar och normer, vara effektivt nyttjade och ge en långsiktigt god ekonomi för universitetet.

Lokalprojektenheten medverkar till att få fram handlingar för att bereda och verkställa beslut som behövs för att olika typer av lokalprojekt ska kunna genomföras. Det kan gälla ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad i stort och smått men även lokalutredningar och inventeringar som underlag till senare beslut om inriktning. Enheten ger råd, tips och stöd och följer verksamheten genom byggprocessens alla skeden, från idé till inflyttning i färdig lokal.

Kontakt: Lokalprojektenheten@uadm.uu.se