Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Uppsala universitet har inlett en särskild satsning att under åren 2015-2017 öka den generella tillgängligheten i alla våra lokaler för personer med olika funktionsnedsättningar. Cirka 50 miljoner kronor satsas på detta. Utgångspunkten är att vi som universitet och myndighet ska leva upp till förordning 2001:526 och vara ett föredöme både som utbildningsanordnare och som arbetsgivare.

Alla campusområden kommer förbättras successivt och i takt med det kommer mer information om våra lokaler publiceras under denna flik.

LÄS MER:

 

Fredrik Lindgren på Byggnadsavdelningen ansvarar som projektledare för att detta tillgänglighetsarbete genomförs och mer information sker via: