Snabbguider - W3D3

Snabbguiderna bör skrivas ut i färg, eftersom flera instruktioner hänvisar till bilder med färgade symboler och knappar.

1 - Registrera nytt ärende

2 - Att fylla i ärendekort

3 - Lägga till handlingar till ett befintligt ärende

4 - Söka fram ärende

5 - Registrera UFV-PA

6 - Skicka e-post ur diariet

7 - Registrera nytt ärende i serien INTENDENTUR

8 - Skriva ut aktomslag från ärendekort

9 - Att lägga in nya handläggare i serie

10 - Guide vid utlämnande av handling

11 - Makulera ärenden

12 - Registrera beslut om anställning

13 – Skanna stora dokument

 

 

 

 

 

Kontakt: registrator@uu.se