Övergångsreglerna innebär att ingen brittisk medborgare behöver resa ut ur Sverige, utan kan söka nya tillstånd medan de fortsätter att bo och arbeta här.
Läs gärna mer om brexit på Migrationsverkets hemsida.

Redan anställda brittiska medborgare

Efter en eventuell hård brexit kommer man som brittisk medborgare behöva ansöka om uppehållstillstånd. Enligt övergångsreglerna kommer inga brittiska medborgare behöva resa ut ur Sverige utan kan söka nytt tillstånd och fortsätta att bo och jobba i Sverige.

Anställning efter en hård brexit

De brittiska medborgare som anställs vid universitetet med startdatum efter hård brexit kommer att behöva söka arbets-/uppehållstillstånd. Hur det kommer att gå till är i dagsläget oklart – mer information kommer. 

Har ni frågor på detta är ni välkomna att kontakta ifss@uadm.uu.se