I forskningspropositionen meddelades de satsningar som regeringen gör de närmaste tre åren. Bland annat gjordes stora satsningar på en rad utpekade ämnesområden men även basanslagen ökades (se tidigare publicerad nyhetsartikel).

Nu meddelas hur basanslagen fördelas mellan lärosätena. Uppsala universitet får ytterligare 49 miljoner kronor för 2021, vilket motsvarar en ökning på 2,2 procent. Störst ökning får högskolorna följt av de nya universiteten. Fördelningen visar alltså en tydlig satsning på att bygga upp forskningen vid mindre lärosäten.

De stora lärosätena kommer säkert väl ut i konkurrensen om de riktade satsningarna via forskningsråden, men basanslagen är oerhört viktiga för de stora lärosätenas möjlighet att fritt utvecklas utifrån de egna förutsättningarna och bland annat kunna erbjuda attraktiva och trygga karriärvägar. Stora delar av vårt basanslag går till medfinansiering av externfinansierade projekt så i praktiken är det handlingsutrymme som är så viktigt för att bibehålla en internationellt framskjuten position litet när fria medel är så begränsade, säger rektor Anders Hagfeldt.

45 av de 49 miljonerna till Uppsala universitet fördelades till områdesnämnderna redan i december utifrån planeringsavdelningens prognos.