News Category Navigation Portlet

Arkiv

Senaste (10)

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (10)
  • Universitetsnyheter (10)

Central News List Portlet

Nyheter för anställda

Wed Aug 16 08:52:00 CEST 2017

Nominera en framstående alumn

Varje år delar Uppsala universitet ut utmärkelsen Årets Alumn till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma. På bilden ses rektor Eva Åkesson och 2016 års pristagare Trita Parsi.

Universitetsnyheter

Mon Aug 14 15:24:00 CEST 2017

Kom och diskutera pedagogik!

Alla lärare och forskare vid Uppsala universitet inbjuds till en universitetspedagogisk konferensdag den 12 oktober. Där kan du dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter kring undervisning och pedagogisk utveckling. Anmäl dig redan idag!

Universitetsnyheter

Mon Aug 07 11:36:00 CEST 2017

Hjälp en student!

Studenterna har kommit till Uppsala och Visby. För många av våra nya studenter, även för våra internationella studenter, är bostadssituationen akut så har ni ett extra rum, hyr ut det till en student.

Universitetsnyheter

Wed Aug 02 11:49:00 CEST 2017

Informationsmöte för dig som vill bli värdfamilj

Vill du bli värdfamilj åt en internationell forskare vid Uppsala universitet? "Families for International Friendship" (FIF) i Uppsala bjuder in till ett informationsmöte lördagen den 9 september.

Universitetsnyheter

Tue Jul 11 11:03:00 CEST 2017

Återbruket säljer ut kontorsmöbler

Inom ramen för Återbruksprojekt Segerstedt kommer en mängd möbler från förvaltningen att övertas av institutioner och avdelningar vid universitetet. Resterande möbler kan nu alla universitetets medarbetare köpa för privat bruk.

Universitetsnyheter

Thu Jun 29 15:28:00 CEST 2017

Årets mottagare av Karin Westman Bergs pris och stipendium

Klara Goedecke vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet, tilldelas Karin Westman Bergs stipendium på 30 000 kr. Linley Chiwona-Karitun, institutionen för stad och land, SLU, tilldelas Karin Westman Berg på 5 000 kr.

Universitetsnyheter

Wed Jun 28 13:02:00 CEST 2017

Lönerevision 2017

Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är nu överens om tidsplanen för nästa lönerevision som innebär att nya löner kommer att betalas ut i februari 2018. De nya lönerna gäller från och med den 1 oktober 2017.

Universitetsnyheter

Tue Jun 27 11:23:00 CEST 2017

Nya Matariki Fellows

Rektor har beslutat om tilldelning av medel för forskningsvistelser vid de åtta universitet som ingår i Matarikinätverket. Syftet med vistelserna är att öka antalet forskningskontakter och stärka internationella samarbeten.

Universitetsnyheter

Tue Jun 20 16:16:00 CEST 2017

Treårig verksamhetsplan för bättre planeringsförutsättningar

Större långsiktighet och fortsatt fokus på kvalitet och kompetensförsörjning präglar universitetets verksamhetsplan som fastställdes av konsistoriet idag. För första gången har den ett treårigt perspektiv i alla delar.

Universitetsnyheter

Mon Jun 19 10:04:00 CEST 2017

Mobiltelefoni i EU efter den 15 juni

Från och med den 15 juni 2017 gäller nya regler för roamingavgifter, när man tillfälligt använder mobilen i annat EU-land samt Norge, Island och Lichtenstein.

Universitetsnyheter