News Category Navigation Portlet

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (10)
  • Universitetsnyheter (10)

Central News List Portlet

Aktuellt för anställda

Fri May 25 15:35:00 CEST 2018

30 år i rikets tjänst

Den 22 maj fick 73 medarbetare vid Uppsala universitet ta emot NoR-utmärkelsen för 30 år av nit och redlighet i rikets tjänst.

Universitetsnyheter

Fri May 25 09:28:00 CEST 2018

Uppdaterade riktlinjer för lokaluthyrning

Från och med den 22 maj gäller nya riktlinjer för tillträde och upplåtelse av universitetets lokaler. Jämfört med tidigare är det nu tydligare vilka politiska organisationer som kan beviljas tillträde och hur processen kring uthyrningar ska gå till.

Universitetsnyheter

Wed May 23 14:11:00 CEST 2018

Pedagogiska pristagare 2018 utsedda

2018 års pedagogiska pristagare vid Uppsala universitet undervisar i ämnen kopplade till, konstvetenskap, informatik och media, farmaceutisk biovetenskap och informationsteknologi. Det fria pedagogiska priset tilldelas universitetslektor Orsi Husz vid ekonomisk-historiska institutionen för hennes arbete med doktoranders forskarutbildningsmiljö.

Universitetsnyheter

Fri May 18 12:10:00 CEST 2018

Lyckad start för samarbete mellan Sverige och Sydafrika

I tisdag invigdes SASUF, South Africa Sweden University Forum  i Pretoria av Sveriges ambassadör i Pretoria, Uppsala universitets rektor och av prorektor vid universitetet i Pretoria. Det är början på ett internationellt samarbete som involverar 30 universitet i Sverige och Sydafrika inom temat hållbar utveckling. Bara under denna vecka deltog omkring tusen forskare i seminarier runt om i Sydafrika.

Universitetsnyheter

Fri May 18 10:05:00 CEST 2018

Avtal med förlaget Elsevier sägs upp

Efter 20 år säger de svenska forskningsbiblioteken, däribland Uppsala universitetsbibliotek, genom Bibsamkonsortiet upp tidskriftsavtalet med det vetenskapliga förlaget Elsevier. Avtalet sägs upp per den 30 juni 2018.

Universitetsnyheter

Wed May 09 11:39:00 CEST 2018

Rekordstor ökning av antalet Erasmusstipendier

Uppsala universitet har beviljats en markant ökning av antalet stipendier inom EU/Europa för läsåret 2018-2019. Det möjliggör för ännu fler studenter, lärare och personal att delta i utbyten och bidrar till att stärka Uppsala universitets ställning i Europa.

Universitetsnyheter

Wed Apr 25 13:52:00 CEST 2018

Nya utbildnings- och forskningssatsningar

Rektor har nu beslutat om hur universitetets utökade anslag ska användas. Bland annat satsas på utbildningar i industriell ekonomi, digital humaniora, rysslandsstudier samt medicinsk avbildning.

Universitetsnyheter

Wed Apr 25 13:37:00 CEST 2018

Nytt avtal om översättningstjänster

Nya avtalet om översättningstjänster är nu klart. Nytt är att avtalet är indelat i fem områden och att leverantörerna inte är rangordnade. Det finns en eller flera godkända översättare hos varje leverantör.

Universitetsnyheter

Wed Apr 25 08:06:00 CEST 2018

Nytt pedagogiskt program

Den 24 april fastställdes Uppsala universitets nya pedagogiska program. Det ersätter det tidigare programmet från 2008 och innehåller universitetets visioner för den pedagogiska verksamheten och utvecklingen.

Universitetsnyheter

Tue Apr 24 13:11:00 CEST 2018

Avtal som gäller molekylärbiologiska produkter

Uppsala universitet är fortfarande avtalslöst när det gäller molekylärbiologiska produkter

Universitetsnyheter

<
>