News Category Navigation Portlet

Arkiv

Senaste (10)

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (10)
  • Universitetsnyheter (10)

Central News List Portlet

Nyheter för anställda

Wed Oct 18 11:26:00 CEST 2017

Processen att utse prorektor går vidare

Efter att konsistoriet fattat beslut om att till regeringen förorda att Eva Åkesson som rektor för ytterligare en treårsperiod fortsätter arbetet med att utse prorektor enligt fastställd process.

Universitetsnyheter

Tue Oct 17 13:40:00 CEST 2017

Dags att anmäla sig till Vintercyklisten

Nu är det hög tid att anmäla intresse för att delta i Vintercyklisten - en utmaning i samarbete med Uppsala kommun. Alla deltagare förbinder sig att cykla en viss sträcka varje dag och får i gengäld en vinterutrustning till cykeln.

Universitetsnyheter

Mon Oct 16 14:35:00 CEST 2017

Skapandet av ett Science Center ska utredas

Rektor har fattat beslut om att tillsätta en utredning för att undersöka möjligheterna att skapa ett Science Center i Uppsala. I utredningsdirektivet anges bland annat att kvarteret Ubbo i så fall kan vara en utgångspunkt för lokaliseringen.

Universitetsnyheter

Fri Oct 13 11:24:00 CEST 2017

Uppsala universitet fick gott betyg i utredning om hållbarhetsarbete

UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har utvärderat högskolornas och universitetens arbete med hållbar utveckling. Resultatet visar att endast en fjärdedel av lärosätena, dit Uppsala universitet hör, når upp till de kriterier som satts upp.

Universitetsnyheter

Fri Oct 13 09:56:00 CEST 2017

Välkommen till kurs i mänskliga rättigheter

Uppsala universitet erbjuder kostnadfria utbildningar i mänskliga rättigheter till alla intresserade medarbetare.

Universitetsnyheter

Thu Oct 05 18:36:00 CEST 2017

Konsistoriet föreslår förnyat mandat för rektor

Konsistoriet beslutade enhälligt vid dagens möte att följa rekryteringsgruppen och hörandeförsamlingens rekommendation att föreslå för regeringen att nuvarande rektor Eva Åkesson får ett förnyat mandat som rektor.

Universitetsnyheter

Thu Oct 05 13:20:00 CEST 2017

Lär dig mer om informationssäkerhet!

Under senare tid har det varit många händelser kopplade till informationssäkerhet. Anmäl dig därför till utbildning i säker informationshantering.

Universitetsnyheter

Mon Oct 02 12:01:00 CEST 2017

Språkvetare vann Forskar Grand Prix

Vinnare av Uppsalas Forskar Grand Prix heter Carina Jahani, professor i iranistik vid institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Hennes mål är att skapa ett standardskriftspråk för balochiska som talas av mer än tio miljoner människor.

Universitetsnyheter

Fri Sep 29 11:27:00 CEST 2017

Rekryteringsgruppen föreslår omförordnade av Eva Åkesson

Rekryteringsgruppen beslutade enhälligt vid dagens möte att föreslå Uppsala universitets konsistorium att omförordna Eva Åkesson som rektor för Uppsala universitet från 2018-01-01 till 2020-12-31.

Universitetsnyheter

Thu Sep 28 14:55:00 CEST 2017

Resultat från hörandeförsamlingen

Hörandeförsamlingen, bestående av studenter, lärare, forskare och övriga anställda har röstat om rektorskandidater.

Universitetsnyheter

<
>