News Category Navigation Portlet

Arkiv

Senaste (10)

News List Filter Portlet

Kategori

  • Alla (10)
  • Universitetsnyheter (10)

Central News List Portlet

Nyheter för anställda

Tue Jun 20 16:16:00 CEST 2017

Treårig verksamhetsplan för bättre planeringsförutsättningar

Större långsiktighet och fortsatt fokus på kvalitet och kompetensförsörjning präglar universitetets verksamhetsplan som fastställdes av konsistoriet idag. För första gången har den ett treårigt perspektiv i alla delar.

Universitetsnyheter

Mon Jun 19 10:04:00 CEST 2017

Mobiltelefoni i EU efter den 15 juni

Från och med den 15 juni 2017 gäller nya regler för roamingavgifter, när man tillfälligt använder mobilen i annat EU-land samt Norge, Island och Lichtenstein.

Universitetsnyheter

Thu Jun 15 09:42:00 CEST 2017

Kom och testa en lärplattform!

Uppsala universitet ska byta system för undervisning och ersätta bland annat Studentportalen. I höst behöver vi lärare och administratörer som utvärderar de lärplattformar som är aktuella.

Universitetsnyheter

Tue Jun 13 14:28:00 CEST 2017

Fördjupat regionalt samarbete ska stärka Uppsala universitet

Nu undertecknar sex lärosäten en överenskommelse om fördjupat samarbete som ska ge bättre förutsättningar att hitta gemensamma lösningar och samverkansvinster. Avtalet signerades på måndagen av samtliga rektorer på Mälardalens högskola i Västerås.

Universitetsnyheter

Thu Jun 08 13:28:00 CEST 2017

Nytt navigeringssystem smyglanseras för medarbetare

Svårt att hitta till ett möte med en kollega på annat campus? Den tiden är förbi, nu finns det en betaversion av ett nytt navigeringssystem som fungerar både inom och mellan campus. Var med och testa navigeringen redan nu för att det ska bli så korrekt som möjligt till lanseringen i höst.

Universitetsnyheter

Thu Jun 01 16:30:00 CEST 2017

Karinfonden ska stödja kvinnliga forskare

Uppsala universitet har beslutat att ta emot en donation på en miljon kronor till att skapa ”Stiftelsen Karinfonden” till stöd för kvinnliga forskare vid idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet

Universitetsnyheter

Thu Jun 01 13:32:00 CEST 2017

Sommaren är här!

Efter en lång termin är det äntligen dags för sommarledighet och vila.

Universitetsnyheter

Wed May 31 17:20:00 CEST 2017

Eva Åkesson till Bryssel för att diskutera forskning och innovation

Hur kan forskning och innovation bli en del av en gemensam vision för EU? Den 1 juni diskuteras den frågan vid ett GuildForum i Bryssel. Rektor Eva Åkesson kommer att vara där och delta i diskussionen.

Universitetsnyheter

Wed May 31 15:39:00 CEST 2017

Stor gemensam satsning på medicinsk teknik invigs

Tekniskt kunnande blir allt viktigare inom sjukvården. Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset blir nu först i landet med att göra en gemensam fakultetsövergripande satsning på ledande medicinsk teknik. Målsättningen är att effektivisera vägen från forskning till innovation och patientnytta.

Universitetsnyheter

Wed May 24 10:20:00 CEST 2017

Lika villkorsperspektiv ska integreras i allt arbete

En ny och reviderad handlingsplan för lika villkor är nyligen beslutad av rektor. Planen beskriver hur arbetet i huvudsak ska bestå av kontinuerliga insatser i det dagliga arbetet samt hur det ska följas upp inom alla universitetets verksamheter.

Universitetsnyheter