Tre projekt får dela på de kvarstående medlen till projekt för jämställdhetsintegrering 2020.

Jämställdhetsindikatorer för att stödja jämställdhetsarbete
Institutionen för informationsteknologi ska undersöka om Uppsala universitets nya jämställdhetsindikator "Forskningsresurser" kan användas för att förbättra jämställdhetsintegreringsarbetet på lång sikt.

Kartläggning av könsdiskriminering på läkarprogrammet
Institutionen för medicinska vetenskaper ska genomföra en kompletterande skriftlig enkätundersökning för att öka svarsfrekvensen av genomförd enkätundersökning i maj 2020. Syftet med enkätundersökningen är att följa upp två tidigare undersökningar om könsdiskriminering på läkarprogrammet som genomfördes 2002 och 2013.

Minska det könsbundna citeringsgapet
Institutionen för freds- och konfliktforskning ska granska institutionens kurslitteratur och kursmaterial ur ett intersektionellt genusperspektiv för att kartlägga författarnas juridiska kön och födelsebakgrund. Resultatet av kartläggningen kommer att vara utgångspunkt för arbetet att identifiera goda exempel och utveckla verktyg som ska vara stöd i det fortsatta arbetet för att kursplaner, kurslitteratur, kursmaterial etc. ska spegla den mångfald som finns inom freds- och konfliktforskningen.