Områdesnämnden utlyste medel till forskarnätverk hösten 2016 och det kom in sjutton ansökningar. Följande tre ansökningar får 200 000 kr per år i två år:

  • The role of commensality in the present and the past: implication for policy and planning. Huvudsökande och nätverksledare Agneta Yngve, institutionen för kostvetenskap.
  • Human Diversity Research Network. Huvudsökande och nätverksledare Michael Dunn, institutionen för lingvistik och filologi.
  • Den högre utbildningen som forskningsobjekt. Huvudsökande och nätverksledare Mikael Börjesson, institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Beslutet om medel har tagits av vicerektor på delegation av områdesnämnden efter beredning av vetenskapsområdets arbetsgrupp för främjande av forskningssamarbete. I urvalet har förväntat mervärde i förhållande till redan befintlig verksamhet getts särskild tyngd med tanke på syftet med satsningen.

Beslut om vilka som får medel till forskningsprogram kommer senare.

---

Läs mer