Medel till forskningssamverkan inom området

Områdesnämnden beslutade om medel till två samverkansprojekt inom området, formell utlysning av medlen kommer senare:

Forskarnätverk som är tänkta som stöd för idéutveckling över fakultets- och områdesgränser. Målet är att stödja verksamhet som kan leda fram till nya forskningsprojekt.

Forskningsprogram som är tänkta som stöd för att fördjupa och utveckla samarbeten över fakultets- och områdesgränser med målet att på sikt utveckla självorganiserade forskningsmiljöer med extern finansiering.

Uppdatering 9 nov: Nu har utlysningarna lagts ut i MP.

Tilllägg till VP 2017

Med anledning av regeringsbeslut om mer pengar till lärosäten kommer vetenskapsområdet att få mer medel till budgeten 2017. Områdesnämnden beslöt att öka den tidigare beslutade budgeten med en mindre ökning för alla fakulteter. Fakulteten för utbildningsvetenskap får en något större höjning tack vare riktade medel.

Notera att när områdesnämnden tog beslutet var inte beslutet om fördelning inom universitetet formellt taget av rektor vilket innebär att det i skrivande stund fortfarande kan ske förändringar som påverkar det här beslutet.

---

Läs vidare