– Vår förhoppning är att man på institutioner, fakulteter och forskarutbildningsprogram utnyttjar rapporten för att se över och förbättra forskarutbildningen, säger Therese Ljunghammar, projektledare vid universitetsförvaltningen och en av författarna till rapporten. Vi tillhandahåller materialet och övergripande analyser, alla kan sedan gräva vidare utifrån sin egen miljö. Allt material finns tillgängligt och det går att få uppslag och idéer från olika delar av universitetet.

Rapporten "Fokus forskarutbildning 2023" publicerades i juni 2023, i rapporten framgår att den viktigaste faktorn för att doktoranderna ska vara nöjda med sin forskarutbildning är relationen med handledaren. Även möjlighet till en fortsatt karriär inom akademin och de egna prestationerna är viktiga faktorer.

Övergripande ser resultaten i rapporten bra ut, både doktorander och handledare är generellt sett nöjda med forskarutbildningen. Det betyder förstås inte att det inte finns områden som kan utvecklas och bli bättre.

Utvecklingsområden

– En ordentlig introduktion har visat sig vara en viktig faktor för att doktoranderna ska bli nöjda med sin forskarutbildning, säger Maria Magnusson, projektledare vid universitetsförvaltningen och en av författarna till rapporten.

En genomtänkt introduktion kan bidra till att lösa flera behov som framkommer i rapporten. Till exempel har doktoranderna dålig kännedom om högskoleförordningens examensmål för studier på forskarnivå. En introduktion kan också ta upp förväntningar, vilka krav har doktoranderna på sig och vilka krav kan de ställa på handledarna och forskningsmiljön? I introduktionen kan man också ta upp universitetets styrdokument "Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid Uppsala universitet".

– Vid några delar av universitetet har de ett helt välkomstpaket, det kanske kan vara en inspiration, säger Therese Ljunghammar.

Kursutvärderingar ska alltid erbjudas, även på kurser inom forskarutbildning. Glädjande nog är det sedan förra undersökningen av forskarutbildningen 2015 nu fler som erbjuder kursutvärderingar.

– Men återkopplingen av kursutvärderingarna kan bli bättre, säger Maria Magnusson.

Större fokus på karriärvägledning

Ett annat utvecklingsområde är att uppföljningen av den individuella studieplanen kan förbättras och att det borde läggas större fokus på karriärvägledning för doktoranderna.

– Det är ganska stora krav på alla utbildningar att erbjuda stöd och vägledning för den fortsatta karriären och vi bör kunna erbjuda det stödet även för forskarutbildningar, säger Therese Ljunghammar.

I rapporten framgår att doktoranderna överlag är stressade.

– Det är många doktorander som jobbar för mycket utöver arbetstiden. Doktorandernas arbetssituation är något som är viktigt för universitetet att fortsatt bevaka, säger Maria Magnusson.

Kursutbudet viktigt

Många doktorander tycker att kurserna är en styrka med forskarutbildningen.

– Samtidigt är kursutbudet ett vanligt tema som utvecklingsområde i enkäten. Doktoranderna upplever att informationen är otydlig och att kurserna ges för sällan. Både doktorander och handledare skriver i de öppna svaren att utbudet av forskarutbildningskurser på sina håll är för litet, säger Therese Ljunghammar.

För doktorander med en examen från ett annat land än Sverige är språksvårigheter och inkludering i forskningsmiljön viktiga utvecklingsområden.