I maj 2022 utbildade sig Charlotte Hertzberg och Karolin Eriksson till instruktörer i psykisk hälsa. Samma höst höll de sin första utbildning för 20 studentnära personal. Charlotte Hertzberg förklarar ”studentnära personal”:

- Det är medarbetare som möter studenter, såsom studievägledare, men även studieadministratörer, kursansvariga, receptionister med flera.

Många studenter mår dåligt

Många av de studenter dessa medarbetare möter mår dåligt. Det kan handla om depression, ångest, självmordstankar med mera. Att prata om självmordstankar är svårt. Många är rädda att ställa direkta frågor. Via kurserna får personalen verktyg att bemöta personer som mår psykiskt dåligt. Karolin Eriksson berättar:

- På utbildningen går vi igenom olika tecken på dåligt psykiskt mående och hur man kan lotsa studenten vidare till hjälp.

- Vi informerar och ger deltagarna bakgrund och fakta, pratar om handlingsplan, tillägger Charlotte Hertzberg. Detta varvas med filmer och diskussioner.

- Det är vanligt att bära med sig studenternas mående. Vi hjälper deltagarna att sätta sina egna gränser så det inte blir för tungt utifrån den enskildes roll, säger Karolin Eriksson. Som studievägledare kan och ska du inte lösa studenternas problem utan skicka dem vidare till vårdgivare. Men man ska våga fråga och göra lagom.

Karolin Eriksson liknar utbildningen i första hjälpen till psykisk hälsa vid hjärt-lungräddning:

- Precis som vid hjärt-lungräddning gäller att man hjälper där och då, men man följer inte med i ambulansen eller på sjukhus.

Kunskaper för medarbetare och medmänniskor

Behovet av utbildning är stort och det har varit kö till de kurser som hållits av Studenthälsan. Hittills har närmare 70 medarbetare vid Uppsala universitet gått utbildningen i Studenthälsans regi. Den senaste kursen avslutades i mars 2023, men i höst blir det ytterligare utbildningsdagar. Kurserna hålls i Segerstedthuset och omfattar två heldagar. Även på Gotland finns personal som utbildar medarbetare. I juni 2023 ska hälsopedagogerna ge kurser vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det finns även tankar om minikurser för studenter.

Karolin Eriksson säger:

- Vi vill ge medarbetarna kunskaper, sådant som även kan användas som för alla som vill vara medmänniska. De flesta av oss har ju någon erfarenhet av psykisk ohälsa.

Moa RingMoa Ring, kursadministratör vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, gick kursen i mars med förhoppning om att få nytta av den både i arbetet, med studenter och kollegor, och privat.

Hon tycker att kursen var övergripande samtidigt som den tog upp en del saker på djupet.

- Vi deltagare fick arbeta aktivt under kursen, inte bara sitta och lyssna, säger hon. Det här är en kurs som alla borde gå.