Psykisk ohälsa är tyvärr ett utbrett problem inom högre utbildning. Uppsala studentkår har till exempel gjort en undersökning som visar att 30 procent av de studenter som svarade på enkäten lider av ångest varje vecka.

En åtgärd för att komma åt problemet är att fler lär sig första hjälpen till psykisk hälsa. Det är ju förstås allmänt bekant att det finns ett koncept för att hjälpa svårt skadade människor med hjärt-lungräddning. Vad som kanske är mindre känt är att det också finns motsvarande koncept för första hjälpen till psykisk hälsa.

Validerad metod

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci gör nu en satsning för att utbilda personal i första hjälpen till psykisk hälsa.
– Tanken är att vi på ett bättre sätt än idag ska kunna hjälpa studenter och doktorander som lider av psykisk ohälsa, berättar Matts Olovsson, prodekan för utbildning på grund och avancerad nivå vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

I ett första steg kommer sex lärare att utbildas till instruktörer inom den validerade metoden Mental Health First Aid (MHFA). De lärarna kommer sedan ha kurser för studievägledare, programadministratörer, kursadministratörer och senare även lärare och handledare.
– Vi har valt den här vägen för att MHFA är ett validerat koncept. Instruktörskursen blir hösten 2021 och sedan börjar vi med egna utbildningar för vår personal. Vi testar detta koncept nu så får vi se hur det faller ut.