Det är Världshälsoorganisationen WHO som står bakom världsdagen för psykisk hälsa som alltid infaller 10 oktober, temat för årets upplaga är "Psykisk hälsa för alla - större investeringar - större tillgänglighet". Eftersom vi tillbringar mycket tid på arbetsplatsen kan det vara på sin plats att alla tänker på att vi kan stötta våra kollegor inte bara med livräddande hjärt-lungräddning (HLR) utan också med första hjälpen för psykisk hälsa.

Förhoppningsvis är vi många som vet hur vi kan hjälpa en svårt sjuk eller skadad människa med hjärt-lungräddning och det så kallade L-ABC-schemat : livsfarligt läge, andning, blödning, chock. Många har antagligen gått en HLR-kurs (men om du känner att det var länge sedan finns HLR-kurser vid universitetet).

BLEUS-schemat

Men färre av oss har troligen stött på det motsvarande schemat BLEUS inom första hjälpen till psykisk hälsa. I grunden handlar det om att vara en medmänniska och våga fråga och hjälpa en kollega som mår psykiskt dåligt och stötta personen att skaffa andra hjälpresurser. Det kan vara en hjälp att lägga BLEUS på minnet och vilka steg det står för:

  • Bedöm situationen och ta kontakt.
  • Lyssna öppet och fördomsfritt.
  • Erbjud stöd och information.
  • Uppmuntra personen att söka professionell hjälp.
  • Stöd personen att skaffa andra hjälpresurser.

Det kan också i sammanhanget vara bra att veta att alla medarbetare vid Uppsala universitet har möjlighet att på eget initiativ kontakta och besöka psykolog/beteendevetare hos företagshälsan vid arbetsrelaterad ohälsa.

Mål att minska fördomar

Första hjälpen vid psykisk ohälsa kommer ursprungligen från Australien och har fått beteckningen MHFA (Mental Health First Aid). Tanken är förstås att öka beredskapen att i vardagen uppmärksamma och hjälpa till vid psykiskt lidande på liknande sätt som vid fysiska skador. Genom att fler lär sig BLEUS och tänker första hjälpen till psykisk hälsa minskar förhoppningsvis också fördomar och negativa attityder kring psykisk ohälsa och sjukdom.