U-Share erbjuder möjlighet till postdoc-tjänster vid antingen Uppsala universitet eller SLU för att öka samarbete och kunskapsutbyte på ett sätt som gynnar båda universiteten.

Nu finns finansiering att söka för två samarbetsprojekt; ett vid en institution under medicinska och farmaceutiska fakulteterna vid Uppsala universitet och ett vid en institution under fakulteten för veterinärmedicin och husdjurvetenskap vid SLU.

Respektive universitet finansierar ett projekt i två år om 1 miljon kronor per år.

Ansök senast 15 maj 2020.

För mer information om utlysningen, kontakta U-Shares koordinatorer:
Kerstin Henriksson, Uppsala universitet, kerstin.henriksson@igp.uu.se
Olle Håstad, SLU, olle.hastad@slu.se