Terry Hartig blev tårögd när han fick höra motiveringen tidigare i år. Han blev väldigt rörd över att studenter och kollegor hade nominerat honom och berättar att han känner sig väldigt tacksam över priset.

– Det kom som en chock! Mina kära kollegor lyckades hemlighålla det hela och blev roade av att se hur paff jag blev när prorektor Coco Norén dök upp med en blomsterbukett.

Att förmedla en tro på framtiden

I juryns prismotivering framhålls bland mycket annat Terry Hartigs lyssnande och respektfulla förhållningssätt, samt hans förmåga att få studenter att bidra till en gemensam lärprocess som skapar en tro på att kunskap och färdigheter kan påverka framtiden.

På frågan om han kan ge något exempel på hur detta har tagit sig uttryck i en konkret undervisningssituation berättar han om kursen Människa och miljö, där studenterna är ute på offentliga platser och observerar människor i olika situationer.

– Studenterna får själv bestämma situationen utifrån egna idéer om något viktigt att studera, men de får inte fråga eller på något annat sätt störa folk. Ibland gör de dock mindre ändringar i miljön för att underlätta ett visst beteende, som till exempel vid sopsortering eller cykelparkeringar.

Perspektiv på tillvaron

Terry Hartig berättar att många studenter under åren har uppskattat dessa metoder och ibland har resultatet av studenternas observationer även lett fram till bestående förändringar, till exempel på Campus Blåsenhus.

– Vi tar upp många olika frågor när vi diskuterar deras projektarbeten. Till exempel hur miljön vi lever i idag har byggts upp av många små förändringar och förfiningar under alla årtusenden och även hur små effekter kan vara viktiga över lång tid och för många människor.

Vad är då det speciella med Terry Hartigs pedagogik som gör att han har fått priset? Han svarar lite blygsamt att miljöpsykologi är ett tacksamt ämne för en lärare.

– Vi kan ha diskussioner om nästan allting när jag träffar studenterna, från handtaget på dörren till utformningen av hela klassrummet. Ofta missar vi mycket i vardagen just på grund av dess alldaglighet. Att göra detta synligt öppnar för ahaupplevelser och diskussioner.

Pedagogiska tips

Terry Hartigs bästa pedagogiska tips handlar om att en lärare ska bry sig om dina studenter och se dem som samarbetspartners i en ”uråldrig process”.

– Det är där och då ni tillsammans för kunskap vidare och främjar förståelse för vår plats i världen, avslutar han.