Marie Allen utstrålar en genuin glädje när hon berättar om sitt forskarämne och vikten av att föra kunskaperna vidare inom masterprogrammet i forensisk vetenskap

– Det är väldigt hedrande och roligt att få pris, ler Marie Allen, och jag tänker att pedagogiska priser kan bidra till att höja statusen för undervisning inom akademin.

Verklighetsanpassad utbildning

Det tvärvetenskapliga masterprogrammet är anpassat till rättsväsendets verklighet och är också starkt forskningsanknutet. Redan tidigt i utbildningen sker samarbeten med yrkesgrupper från olika rättsliga instanser i samhället.

– Studenternas erfarenheter, kulturella bakgrunder och grundutbildningar skiljer sig, vilket skapar en givande lärandemiljö och vi lär av varandra i diskussionerna. Det är också roligt att kunna använda egen och andras aktuella forskning i undervisningen. Kursernas innehåll följer dagens teknikutveckling, med moderna och känsliga metoder för kriminaltekniska analyser.

Framtida yrkesmöjligheter

Polisens frågeställningar är ofta väldigt öppna när det utförs dna-analyser. Kan till exempel några blodspår kopplas till en viss person eller till flera andra brott?

– Under utbildningen får studenterna arbeta med frågor tagna från riktiga ärenden och fiktivt hjälpa polisen med att identifiera gärningsmän med dna-analyser. De får läsa polisens förhörsprotokoll, rättsläkarens obduktionsprotokoll och rättens dom i ett samarbete med juridiska institutionen.

Det finns många arbeten inom forensisk vetenskap, till exempel på polisens kriminaltekniska laboratorier och vid andra enheter inom rättsväsendet.

–Att möta färdiga studenter i sina arbeten inom rättsväsendet eller när de kommer tillbaka till utbildningen och föreläser för nya studenter – det är både roligt och en drivkraft för mig, berättar Marie Allen.

Hur är en bra pedagog?

– Som pedagog är det viktigt att tänka på att studenter lär olika och har olika förutsättningar. Jag försöker lämna den klassiska föreläsningssituationen och istället använda mer interaktiv och studentaktiverande pedagogik som problembaserat lärande, nya e-verktyg och omvänt klassrum. Det blir lättare för studenter att lära sig när de tycker innehållet är intressant, samtidigt som de är delaktiga och undervisningsformerna varieras.