Detta är en ny typ av avtal som Plos erbjuder och Uppsala universitet blir först i Europa med denna typ av överenskommelse.

Plos bildades för nästan 20 år sedan efter ett upprop bland forskare som uppmanade till öppen publicering. Plos har under hela sin historia varit en pådrivande kraft i utvecklingen mot öppen vetenskap. Förutom att publicera med öppen tillgång har de också varit pionjärer inom andra områden såsom publicering av öppna data, öppen granskning och reproducerbarhet. Som förlag etablerade de sig som ett högkvalitativt, etiskt, icke-kommersiellt och transparent alternativ till de stora traditionella förlagen och blev snabbt populära bland forskare runt om i världen.

På Uppsala universitet var PLOS One den tidskrift med högst antal publiceringar inom medicinska fakulteten under perioden 2017-2019 och låg i topp tre inom biologiska sektionen under samma period. Nu kan forskare fortsätta att publicera i Plos-tidskrifter utan att behöva tänka på individuella publiceringsavgifter.