Många svenskar har läs- och skrivsvårigheter. Det kan handla om att man har svårt redan från början eller att man får en skada som påverkar förmågan att läsa. Vidare finns det många som inte har svenska som modersmål eller första språk. En person som föds döv har aldrig hört talad svenska och kan därför också ha svårt att använda sin röst och sitt tal. Teckenspråk är språk som är annorlunda än talade språk. Det finns inget internationellt teckenspråk.

Genom att skriva klarspråk underlättar vi för döva, men också för till exempel utlandsfödda. Uppsala universitet är dessutom ett tvåspråkigt universitet. Det innebär att våra svenska texter i största möjliga mån ska översättas till engelska.

Att skriva klarspråk underlättar vi egentligen för alla att ta till sig innehållet i en text. Det är aldrig fel att uttrycka sig tydligt om man som skribent vill nå fram med sin text.

Några korta och enkla skrivtips:

  • Skriv genusmedvetet, till exempel lärare, skådespelare och riksdagsledamot i stället för lärarinna, skådespelerska och riksdagskvinna.
  • Använd inte skiljetecken i onödan. Du behöver till exempel inte använda kommatecken före ordet ”och”.
  • Undvik långa, krångliga ord och meningar om det går.
  • Förenkla din text med kortare ord och uttryck. Det lilla ordet ”om” kan du använda istället för ”beträffande/gällande/angående”. Ordet ”för” kan ersätta ”rörande”, som till exempel "Ett tillståndsbevis för rätten att ha..."
  • Särskrivningar eller inte? Vi ser allt oftare texter där sammansatta ord är felaktigt skrivna. Är du osäker, använd en ordlista. Men kom ihåg att såväl ordet ”ihop” som ordet ”isär” skrivs ihop.