Uppsala universitet delar årligen ut innovationspriset Hjärnäpplet för att uppmärksamma och belöna framtagande av forskningsresultat eller kunskapstillgångar som resulterat i en innovation. Hjärnäpplet ska spegla universitetets bredd, innovationskraft och strävan mot en hållbar framtid.

Många gånger kan ordet innovation tolkas smalt med en ganska teknisk definition. Men ordet innovation ska i det här sammanhanget tolkas brett. Det är med andra ord mer än välkommet med nomineringar av forskare och doktorander från humaniora och samhällsvetenskap.

Viktigt att nominera

Tora Holmberg, vicerektor för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap och medlem i nomineringskommittén för Hjärnäpplet, trycker på vikten av att nominera forskare och doktorander från humaniora och samhällsvetenskap.

– Det handlar om att värdera och synliggöra den utmaningsdrivna forskning som görs med sådan framgång på vårt vetenskapsområde. Priset delas ut till den som har gjort forskning som resulterat i en innovation med potential att ge samhällsnytta och bidra till ett hållbart samhälle. Det är ingen slump att innovationspriset vänder det sig till hela universitetet: innovationer har ingen ämnestillhörighet.

Förra året kom det in många bra nomineringar från humaniora och samhällsvetenskap och förhoppningsvis blir det ännu bättre i år.

– Det märks att vi upp fått upp ögonen för detta och blivit bättre på att uppmärksamma och premiera kreativitet och drivkraft. Arbetet i kommitteen var inte lätt – och det är ju som det ska vara, säger Tora Holmberg.

Nominera senast den 24 april 2022.