Uppsala universitet delar årligen ut innovationspriset Hjärnäpplet för att uppmärksamma och belöna framtagande av forskningsresultat eller kunskapstillgångar som resulterat i en innovation. Priset är tänkt att spegla universitetets bredd, innovationskraft och strävan mot en hållbar framtid.

– Innovationer är viktigt för samhället och för vårt universitet och god forskningskvalitet utgör grunden för bra innovationer. Hjärnäpplet är ett pris som lyfter fram dem som genom framgångsrik forskning och ett stort engagemang för nyttiggörande lagt grunden till nyskapande innovationer. I det arbetet krävs kreativitet, nytänkande och drivkraft, säger Coco Norén, prorektor och ordförande i nomineringskommittén.

I urvalskriterierna för priset står bland annat "Hjärnäpplet vill uppmärksamma, belöna och stimulera den drivande energin i forskare och forskarstuderande som, oavsett disciplin, både vill förstå sin omgivning, beskriva den och bidra till att omsätta värdefulla kunskaper till innovation och hållbar nytta för samhället och mänskligheten."

– Med Hjärnäpplet vill vi lyfta fram forskare och doktorander som har använt sina kunskaper för att bidra till nyskapande innovationer med potential att skapa samhällsnytta. Vi vill uppmärksamma dem som bidragit till utvecklingen av nya lösningar genom framgångsrik forskning och en stor portion engagemang för att nyttiggöra lovande resultat, säger Coco Norén.

Nominera senast den 24 april 2022.