– Nämnden för Campus Gotland har enhälligt beslutat att föreslå rektor att utse Jenny Helin till rektorsråd för Campus Gotland. Vi är extremt nöjda och trygga med beslutet. Jag är övertygad om att Jenny Helin skulle göra ett strålande jobb för Campus Gotland, hela Uppsala universitet och för Gotland, säger Tora Holmberg, ordförande i nämnden för Campus Gotland.

Rektorsråd för Campus Gotland är ett uppdrag på halvtid i tre år. Uppdraget kan förlängas.

Förslaget att utse Jenny Helin till nytt rektorsråd för Campus Gotland skickas nu till rektor. Det är rektor som beslutar att utse rektorsrådet för Campus Gotland på förslag av nämnden för Campus Gotland.

Processen fram till nu

Processen att utse nytt rektorsråd för Campus Gotland har i korthet fram till den här punkten sett ut så här:

  • Uppdraget som rektorsråd för Campus Gotland har varit utlyst och det har varit möjligt att både söka själv och nominera en annan person.
  • Nämnden för Campus Gotland har utsett en rekryteringsgrupp med Erik Lindberg som sammankallande.
  • Gotlandskollegiet har lämnat sina synpunkter på kravspecifikationen för det kommande rektorsrådet.
  • Rekryteringsgruppen har utifrån inkomna ansökningar, nomineringar och kravspecifikation, intervjuer och diskussioner valt ut Jenny Helin som sitt förslag till kandidat som rektorsråd för Campus Gotland.
  • Fredagen den 8 september presenterade rekryteringsgruppen för nämnden för Campus Gotland Jenny Helin som sitt förslag till kandidat som rektorsråd.
  • Kandidaten presenterades för kollegiet för Campus Gotland den 14 september 2023.

Efter presentationen av Jenny Helin i Gotlandskollegiet beslutade nämnden för Campus Gotland den 14 september 2023 att gå vidare med förslaget till rektor för beslut.