Vilka kunskapstillgångar finns i ditt forskningsprojekt? Och vad krävs för att skapa mesta möjliga värde av de tillgångar du skapar? Immaterialrätt i forskning står i fokus i denna populära kurs. Du får en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att stärka möjligheterna för din forskning att få genomslag och komma till nytta i samhället. Du får även testa metoder för att hitta användbar information från patent inom ditt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera din forskning med avseende på värdeskapande samhällsnytta.

Kursen ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket. Kursen består av fyra halvdagsseminarier under perioden 8-29 september och hålls på Zoom. Den är öppen för doktorander, postdoktorer och övriga forskare från universitetets samtliga vetenskapsområden. För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i forskarutbildningen. På kursen medverkar rådgivare från UU Innovation och experter från Patent- och registreringsverket.

Anmälan till kursen är öppen och sista dag för anmälan är 31 augusti.