Mirai 2.0 är ett samarbetsprojekt mellan tjugo svenska och japanska universitet. Mirai betyder framtid på japanska. Projektet syftar till att utveckla det akademiska, tvärvetenskapliga samarbetet mellan de båda länderna, genom att låta forskare mötas i ett antal seminarier och workshops.

Fokus på yngre forskare

Mirai 2.0 fokuserar på forskare som är i början av sin karriär och adresserar vetenskapliga frågeställningar inom följande ämnesområden:

  • hållbarhet
  • åldrande
  • materialvetenskap
  • artificiell intelligens (AI)
  • innovation och entreprenörskap.

De huvudsakliga aktiviteterna inom Mirai 2.0 är Forsknings- och innovationsveckan som en gång per år äger rum i Sverige eller Japan. Därutöver genomförs digitala workshops och andra aktiviteter inom de vetenskapliga fokusgrupperna såväl som kortare doktorandkurser och frömedelsfinansiering för att stötta lovande samarbetsprojekt mellan Japan och Sverige.

Ansök om resebidrag

Den 15-18 november 2022 arrangeras Forsknings- och innovationsveckan i Japan. Temat är Sharing ONE future: Integrative Knowledge and Sustainable Transformation towards a better world”. På programmet står aktiviteter och vetenskapliga workshops inom Mirai 2.0:s ämnesområden. Fokus ligger på att knyta nya kontakter och diskutera gemensamma projektidéer.

Doktorander och forskare på alla nivåer är välkomna på konferensen.

Du anmäler ditt intresse genom att ansöka om de resebidrag som finns tillgängliga, det finns ett tak för antal deltagare. Sök gärna båda resebidragen men du beviljas maximalt ett bidrag.

Kommande utlysning frömedel

Den 1 september 2022 öppnar en utlysning med frömedel för lovande samarbetsprojekt, planerad deadline är den 1 december 2022 med genomförande av projekten under 2023.

Ansökningshandlingar och fullständig utlysningstext kommer att publiceras på projektets webbsida.