Är du redo att vidga vyerna? Vill du ta din forskning utanför den akademiska världen men vet inte hur? Sök till Mentor4Research! Under närmare ett år får du stöd av en mentor som är verksam utanför akademin. Mentorn handplockas för att passa just dig. Tillsammans undersöker ni vilka möjligheter till nyttiggörande som kan finnas i din forskning.

Genom personligt mentorskap, föreläsningar och workshops får du möjlighet att öka dina kunskaper om kommersialisering och samverkan samt bredda ditt nätverk både inom och utanför akademin. Mentorprogrammet är öppet för alla doktorander och forskare på Uppsala universitet – oavsett forskningsområde. 

Mentor4Research är ett årligt program som löper från februari till november. Programmet drivs av UU Innovation.

För att få mer insikt i vad programmet handlar om, läs gärna intervjuerna med två av programdeltagarna, doktoranden Lykke Silfwerbrand och forskaren Emilene Leite.

Sök senast 15 oktober via UU Innovation där du också hittar mer information. 

För frågor välkommen att kontakta Nils Forslund.