Du kan söka om du bedriver ”humanistiskt och socialt inriktad forskning som kan leda till ett bättre liv för människor med psykisk ohälsa”. Forskning som sätter brukarens erfarenhet och kunskap i fokus ska särskilt uppmärksammas.

RSMH ser gärna stipendiet som en "igångsättningshjälp" till forskare, doktorander eller blivande doktorander som ännu inte är etablerade och som presenterar en intressant idé. Medlen får inte användas till resor, översättning, inköp av dator eller programvara.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

  • ditt namn och personnummer, adress, telefonnummer, e-post
  • uppgift om akademisk examen, nuvarande sysselsättning (anställning eller motsvarande) och arbetsplats eller institution
  • en kort sammanfattning av din forskningsplan med grundläggande idé samt tids- och ekonomisk plan
  • forskningsplan, meritförteckning och gärna referenser.

Frågor

Ställ frågor om stipendiet eller ansökan till Ann Ottengrim på e-post ann.ottengrim@lnu.se eller telefon 073-999 51 26.

Ansök senast 31 mars 2021

Skicka din ansökan med e-post till kristina.bath@rsmh.se.

Eller med vanlig post till::

RSMH
Att.: Kristina Båth
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten