Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Diariet - W3D3

Öppet hus
 

Välkomna på öppet hus i den laborativa lärosalen i Blåsenhus, ni som ansvarar för registrering och diarieföring av ärenden och handlingar. Syftet är att ge stöd och hjälp i frågor rörande hantering av UU:s handlingar och hantering av W3D3-diariet. Målsättningen är att tillsammans skapa en större kunskapsspridning.

2018
16 april kl. 09.00 - 10.30

Frågeställningar och önskemål vad som ska tas upp kan skickas till registrator@uu.se i förväg.

Uppsala universitets allmänna huvuddiarium ”diariet” - W3D3

Uppsala universitet använder en systemlösning för registrering och diarieföring av ärenden och handlingar ”diariet” från systemleverantören Formpipe AB och som heter W3D3. W3D3 används av nästan alla andra lärosäten i Sverige och dessutom av ett flertal andra myndigheter och de flesta kommuner.

 

Vid universitetet har W3D3 ca 750 användare. I systemet kan användarna ha olika roller:

- Den viktigaste rollen är Registrator som kan söka efter ärenden, registrera både nya ärenden och handlingar i befintliga ärenden. Det skall finnas en registrator vid varje institution (ibland kallad ”huvudregistrator”) som skall kunna bistå i frågor som rör hantering av allmänna handlingar vid institutionen (motsv.).

Vid universitetsförvaltningen finns myndighetens centrala registratur där myndighetens ärenden av övergripande karaktär hanteras.

 

Om du har frågor som gäller handlingsoffentlighet generellt eller registrering/diarieföring i synnerhet är du väkommen att kontakta registrator.

 

Utbildningstillfällen i enbart diarieföring i W3D3-dariet för nybörjare och sällananvändare finner du under fliken Utbildning – W3D3.

 

Kontaktuppgifter registrator.